Poświęcenie pomnika za Ojczyznę “Brama Pokoju” w Ełku

W Ełku, przy parafii pw. św. Jana Pawła II,  15 września 2018 r. o godz. 9.30 odbyło się poświęcenie pomnika za Ojczyznę “Brama Pokoju”. Pomnik ten przedstawia zarys Polski, w który są wpisane słowa: Bóg Honor Ojczyzna. Uwieńczony Krzyżem, jest symbolem upamiętniającym Odzyskanie Niepodległości 100 lat temu, jest symbolem wolności.  Poświęcenia dokonał w towarzystwie parlamentarzystów, władz samorządowych, księży i zaproszonych gości bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Najpierw przewodniczył on uroczystej Mszy św.

W homilii ks. biskup odniósł się do postaci Chrystusa – Mistrza, jako wzoru, który po zmartwychwstaniu przekazał swoim uczniom dar pokoju. – Chrystus daje nam dar pokoju jako antidotum na lęki świata, jak i niepokoje, zagrożenia w naszym otoczeniu, domu, pracy, Ojczyźnie. Tego daru pokoju dzisiaj wszyscy potrzebujemy. – powiedział biskup ełcki. Apelował on o modlitwę w intencji pokoju w naszej małej Ojczyźnie – diecezji, jak i na całym świecie.

– Przechodząc przez tę bramę niech się rodzi w nas pragnienie tego pokoju Chrystusowego, w naszych sercach, rodzinach, naszej Ojczyźnie, Europie i świecie. I słowami św. Franciszka z Asyżu prośmy: „O, Panie uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju”. Kiedy wszyscy staniemy się narzędziami pokoju Chrystusowego to będziemy żyli w zgodzie, jedności, miłości, w wolności dzieci Bożych. Wtedy nie będzie wojen, przemocy, zniewolenia. – dodał.

Hierarcha zaznaczył, że symbolika tego Pomnika w swej architektonicznej prostocie nakierowuje na jej przesłanie, proste wyzwanie do czynienia pokoju. A to znaczy szukania dobra drugiego człowieka, pełnego dobra duszy i ciała, dziś i jutro

Bp. Ełcki wyraził wdzięczność Panu Bogu i Matce Bożej za dar niepodległości, dar pokoju. – Ta Brama Pokoju przypomina nam, że do odzyskania niepodległości wiodła nas droga, którą możemy nazwać drogą krzyżową. Dlatego chciałbym zachęcić organizatorów, aby przygotowali miejsce na 14 urn z ziemią z miejsc gdzie ginęli nasi rodacy za wolność, walcząc o niepodległość naszej Ojczyzny. Już dzisiaj ziemia z Katynia i Naumowicz zostanie złożona w jednej z urn. Wtedy ten Pomnik wraz z tą ziemią przesiąkniętą krwią naszych rodaków będą w niepodległej Ojczyźnie wołać o pokój, o wolność, o miłość do Ojczyzny, o solidarność. – stwierdził duchowny.

– Naszym obowiązkiem jest wspomnieć wszystkich rodaków, którzy zasłużyli się Ojczyźnie: przewodników narodu duchownych i świeckich, żołnierzy polskiej wolności, organizatorów życia i ładu społecznego, życia gospodarczego oraz twórców narodowej kultury. Odczytujemy ich nazwiska z tablic pamiątkowych w miejscach chwały i w miejscach kaźni. Niemożliwe jest wymienić ich wszystkich z imienia i nazwiska. Tylko Bóg zna ich wszystkich. Tamte czasy kształtowały wielkich bohaterów, patriotów i świętych. – wskazywał biskup ełcki.

– Pokolenia Polaków patrzyły w przyszłość z nadzieją. Gdyby nasi pradziadowie, dziadkowie nie patrzyli w przyszłość z wielką nadzieją, nigdy byśmy nie uzyskali jako naród wolności i nie żyli w pokoju. Gdyby Marszałek Piłsudski nie patrzył z nadzieją w przyszłość, dzisiaj nie świętowalibyśmy 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, nie żylibyśmy w pokoju. – dodał.

  1. dr Tadeusz Białous, proboszcz parafii pw. Św. Jana Pawła II w Ełku, pomysłodawca inicjatywy budowy pomnika w rozmowie z KAI stwierdził, że: – Pierwsza myśl o budowie pomnika za Ojczyznę powstała 11 listopada 2017 r. po Mszy św. za Ojczyznę w parafii pw. św. Jana Pawła II. Pomnik jest dziękczynieniem Bogu ale i tym, którzy trudzili się na różne sposoby walcząc o odzyskanie Niepodległości. To jest swoisty Łuk Triumfalny w Ełku przypominający, że póki w sercu narodu jest miłość do wartości najwyższych wyrażających się w słowach: Bóg – Honor – Ojczyzna, nie straszne są wszelkie przeciwności.

Od wczesnych godzin porannych parafianie, zaproszeni goście mieli możliwość złożenia podpisu na Akcie Kapsuły Czasu.

Po Eucharystii odbyło się przejście pod pomnik „Brama Pokoju”. Tam nastąpiło wmurowanie Kapsuły Czasu, poświęcono pomnik. Odbył się Apel Poległych. Wszyscy zebrani mieli możliwość przejścia przez Bramę Pokoju.

Uroczystość została zwieńczona koncertem patriotycznym.

Ełk, ks. kz

 

 

 

 

 

.