Powiększa się grono „WIELKICH SERC”

W związku ze stanem epidemii w Polsce Diecezja Ełcka i Caritas Diecezji Ełckiej uruchomiły Centrum Kryzysowe. Do ełckiej Caritas trafiają kolejne partie żywności. Pracownicy i wolontariusze przygotowują paczki, które rozwożone są do osób potrzebujących, zwłaszcza starszych i samotnych. Staramy się eliminować bezpośredni kontakt z ich odbiorcami lub ograniczać go do minimum. Caritas Polska włączyła się w pomoc przekazując kwotę 25 tys. zł. na produkty żywnościowe do „Paczek bezdotykowych” i na dożywianie osób bezdomnych.

W akcję jako pierwszy zaangażował się bp Jerzy Mazur SVD, który wspiera nas duchowo i materialnie. Biskup Ełcki przekazał środki finansowe na zakup paczek i zapewnił o dalszym wsparciu akcji.

Akcja „Paczka bezdotykowato łatwy i szybki sposób, by wesprzeć potrzebujących bez wychodzenia z domu. Wystarczy przekazać daną kwotę, dzięki której Caritas Diecezji Ełckiej będzie mogła przygotować paczki żywnościowe. Koszt jednej paczki to 45,00 zł. W akcji można wziąć udział przekazując dowolną kwotę na ten cel. Do włączenia się w akcję zachęcamy instytucje i firmy, a także osoby indywidualne. Zapraszamy do poszerzenia grona darczyńców „Bezdotykowej paczki”. Wesprzyjcie nas finansowo lub materialnie poprzez przekazanie żywności i środków czystości. Więcej informacji znajduje się na plakacie.

ks. RS