Program Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Ełku 18 – 25 stycznia 2020 r.

Każdego roku w II połowie stycznia przypada Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. W tych dniach chrześcijanie różnych Kościołów mając na uwadze swoje własne winy
i grzechy, które doprowadziły do podziałów, oraz pamiętając o testamencie Chrystusa z Wieczernika „aby wszyscy byli jedno” (J 17,21), modlą się wspólnie do Boga o dar jedności między nimi.

  Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność są słowa św. Pawła z Dziejów Apostolskich (por. 28,2): „Życzliwymi bądźmy”. Aby odkrywać jedność w wierze trzeba nam chrześcijanom, uczniom jednego Pana najpierw stawać się otwartymi, życzliwymi i gościnnymi wobec siebie nawzajem na płaszczyźnie ludzkiej. Wtedy, poznając głębiej brata w wierze z innego Kościoła, jego duchowość, tradycję kulturową i doktrynalną, spostrzeżemy, że poglądy i różnice, które nas jeszcze dzielą, nie są nie do pokonania.

W Ełku, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, odbędą się z udziałem duchownych i wiernych Kościoła Rzymsko-Katolickiego, Kościoła Grecko-Katolickiego, Kościoła Prawosławnego, Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego i Kościoła Chrześcijan Baptystów następujące spotkania i nabożeństwa ekumeniczne:

– 19 I (niedziela) godz. 9.00 – Liturgia Jordanu w cerkwi prawosławnej pw. św. Ap. Piotra i Pawła

– 21 I (wtorek) godz. 18.00 – Nabożeństwo dziękczynno-błagalne w kościele pw. NMP Królowej Apostołów. Modlitwę prowadzą Rodziny Nazaretańskie

– 22 I (środa) godz. 18.30 – Nieszpory Ekumeniczne z udziałem Domowego Kościoła w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

– 23 I (czwartek) godz. 17.00 – Ekumeniczne rozmowy o wierze w Miejskiej Bibliotece Publicznej

– 24 I (piątek) godz. 18.00 – Nabożeństwo ekspiacyjno-przebłagalne do Miłosierdzia Bożego za grzechy podziału prowadzone przez wspólnotę Neokatechumenatu
w Sanktuarium Chrystusa Sługi

– 26 I (niedziela) godz. 11.00 – Nabożeństwo Ekumeniczne w zborze ewangelicko-metodystycznym pw. Miłości Bożej

– 26 I (niedziela) godz. 18.00 – Msza św. o zjednoczenie  chrześcijan w katedrze pw. św. Wojciecha i zakończenie Tygodnia

 

Serdecznie zapraszamy do ufnej modlitwy w intencji naszych braci i sióstr z podzielonych, ale kroczących ku jedności Kościołów, oraz do udziału w powyższych nabożeństwach ekumenicznych.

Referent ds. ekumenizmu diec. ełckiej ks. Jerzy Fidura, współpraca ks. Marcin Sieńkowski

 

P.S. Uprzejmie prosimy o podanie tego zaproszenia i programu do wiadomości wiernych w parafiach ełckich w stosownym czasie.

ks. Jerzy Fidura – referent ds. ekumenizmu diec. ełckiej