Projekt Stolica Mazur Stolicą kultury. Przystanek Film Projekt realizowany z funduszy Miasta Ełk

Projekt Stolica Mazur Stolicą kultury. Przystanek Film
Projekt realizowany z funduszy Miasta Ełk.

Warsztaty o zawodach filmowych, pomysł na film
Prowadząca – Adrianna Miszczyk – producent filmowy

I. Zawody Filmowe, Czyli kto jest kim w procesie tworzenia dzieła audiowizualnego. Młodzi zapoznali się z zawodami filmowymi oraz ich kompetencjami

II. Analiza krótkich form filmowych. Uwrażliwiono słuchaczy na poszczególne elementy składające się na film. Słuchacze podczas oglądania filmów mieli za zadanie, aby rozpoznać poszczególne prace poszczególnych pionów ekipy filmowej, w tym co należy do pracy scenografa, operatora obrazu, reżysera, operatora dźwięku itd.

III. Sztuka prezentacji projektu – czym jest booklet, Pinterest, jak szukać inspiracji.

IV. Napisanie pomysłu na film na podstawie autentycznych wydarzeń z artykułu z gazet. Ćwiczenie to miało na celu zaktywizowanie słuchaczy, otworzenie ich na niekonwencjonalne pomysły. Słuchacze mieli do wyboru krótkie artykuły z gazety, na podstawie których napisali treatment czyli jednostronicowy pomysł na film. Uczestnicy przeczytali swój pomysł, po czym nastąpiła wspólna analiza projektu oraz próba nadania projektowi różnych konwencji za pomocą propozycji scenografii, kostiumów, dźwięków.

2. Warsztaty NIE-ZŁA SZTUKA
Prowadząca Katarzyna Kimak – ASP Warszawa (3 godziny)

Performance, happening, land art, sztuka wideo – to tylko kilka z enigmatycznych pojęć, które funkcjonują we współczesnym świecie kultury. Czym jest sztuka i dzieło artystyczne? Jakie jest ich znaczenie dla człowieka? Czym sztuka różni się od innych rodzajów aktywności ludzkiej? Jaka jest jej rola w rozwoju cywilizacji? Co konstytuuje obiekt dziełem sztuki – autor czy odbiorca? Czy może istnieje ono niezależnie od nich? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała autorka warsztatów. Podjęła również próbę zaszczepienia wśród uczestników osobistego podejścia i własnej refleksji na temat sztuki – co lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba i dlaczego, jak opisać to, co mi się podoba, jakich słów i języka użyć.
Cele warsztatów:
• Edukacja artystyczna, kulturalna i estetyczna,
• Rozbudzenie wrażliwości artystycznej i kreatywności,
• Rozwój zainteresowań humanistycznych, a także postaw świadomego odbiorcy sztuki i kultury,
• Propagowanie i poszerzenie wiedzy o sztuce, kulturze oraz fotografii rodzimej i obcej,
• Poznanie uniwersalnych zasad kreacji artystycznej na przykładzie różnych from nowych mediów,
• Poruszenie wyobraźni uczestników, nauka odczytywania emocji.

Umiejętności – uczeń jest zdolny do:
• Pogłębionej refleksji nad przedstawionym materiałem wizualnym,
• Świadomego uczestnictwa w odbiorze kultury i sztuki,
• Bardziej profesjonalnej analizy, opisu i oceny dzieł sztuki i fotografii,
• Samodzielnego badania oraz rozumienia kultury współczesnej.

W programie warsztatów omówiono najważniejsze zjawiska artystyczne sztuki współczesnej oraz postawy twórcze, połączone z dyskusją aktywizującą młodzież do wyrażenia swojej opinii. Uczestnicy warsztatów zdobyli wiedzę na temat elementów analizy dzieła sztuki i fotografii.