Rekolekcje dla diakonów stałych w Wigrach

W dniach 18 – 21 lipca bieżącego roku w Wigierskim Areopagu Nowej Ewangelizacji zlokalizowanym w Pokamedulskim Zespole Klasztornym na Wigrach odbyły się rekolekcje dla diakonów stałych, ich rodzin oraz wszystkich zainteresowanych dziełem diakonatu stałego w Kościele w Polsce. W rekolekcjach wzięło udział ponad czterdziestu uczestników. W tej liczbie było piętnastu diakonów stałych, w tym kilku wraz z małżonkami oraz grupa osób rozpoznających powołanie do diakonatu. Kilka z nich również w towarzystwie żon.

Uczestnicy rekolekcji pochodzili z ośmiu diecezji i archidiecezji: opolskiej, toruńskiej, katowickiej, ełckiej, gliwickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej, bydgoskiej.

Obecnie w Kościele w Polsce posługuje trzydziestu jeden diakonów stałych.

Myślą, wokół której osnute były rekolekcyjne rozważania, były słowa listu św. Pawła do Kolosan: „Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem” (Kol 3,16).

Rozważania rekolekcyjne prowadzone były przez dwóch kapłanów diecezji ełckiej, księdza dr Marka Bednarskiego oraz księdza dr Pawła Tarasiewicza.

Przyniosły one sporo ciekawych inspiracji. Po części w oparciu o biblijną hermeneutykę początku Słowa (J 1,1) i wybrania do świętości (Ef 1,4-5) po części zaś o filozoficzną refleksję i próbę odczytania osoby Chrystusa, w kluczu świętojanowego poszukiwania źródła prawdy i życia wiecznego (J 6, 68; 17,17).

Ważne miejsce w rekolekcyjnych rozważaniach miały żony diakonów. Ich doświadczenia, obawy, współudział w powołaniu, którego stają się integralną częścią, można by użyć stwierdzenia, że wręcz fundamentem i bramą. Żony mają ważną rolę w kształtowaniu misji diakona. Głos żon diakonów oraz żon tych, którzy rozpoznają powołanie do diakonatu, wybrzmiał, w kontekście święceń i posługi diakona, chyba po raz pierwszy z taką wyrazistością. Jest to głos niezwykle ważny. Trzeba o tym wiedzieć, że bez zgody żony nie ma diakona stałego. Tymczasem w praktyce formacyjnej kościoła aspekt ten jest wciąż niemal całkowicie niezauważalny.

W piątkowy wieczór miała miejsce msza święta w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Suwałkach, celebrowana przez ks. prałata Tadeusza Rynkiewicza.

Całe rekolekcyjne grono w sobotę spotkało się z Jego Ekscelencją Księdzem Biskupem Jerzym Mazurem, Biskupem Ełckim. Wspólna modlitwa z pasterzem diecezji była ważnym momentem rekolekcji. Ksiądz Biskup między innymi zwrócił uwagę na misyjny wymiar posługi diakona i do odkrywania tegoż wymiaru w posłudze gorąco zachęcił.

Uczestnicy odbyli też pielgrzymkę szlakiem papieskim tajemnic światła. Na poszczególnych stacjach tegoż szlaku mieli możliwość nawiedzenia Sanktuariów Diecezji Ełckiej w Rajgrodzie, Studzienicznej, kościoła w Mikaszówce oraz w Sejnach. Nawiedzili również miejsce upamiętniające ofiary obławy augustowskiej z roku 1945, górę krzyży w Gibach.

Rekolekcje w tym formacie odbywały się już po raz szósty. Są one organizowane przez samych zainteresowanych, zawsze za zgodą biskupa miejsca, od roku 2014. W roku minionym odbyły się one w Rokitnie (diecezja zielonogórsko-gorzowska).

Uczestnicy zgodzili się również co do faktu, że tego rodzaju rekolekcyjne rozważania winny być kontynuowane również w kolejnych latach.

Dk Staszek Dziemian