REKOLEKCJE DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ: 28.02 – 01.03. 2020r.

W roku duszpasterskim, któremu towarzyszy hasło „Wielka tajemnica wiary” zgłębiamy wydarzenia z Wieczernika, jako uczniowie Pana. Nadzwyczajny szafarz Komunii św., to przede wszystkim człowiek wiary, którego życie ma być przeniknięte miłością do Najświętszego Sakramentu. Z tej miłości winna wypływać pobożność oraz świadectwo życia osadzonego w słowie Bożym i w tradycji Kościoła.

Gotowość służby Bogu i ludziom u boku kapłana musi być przejawem dyspozycyjności względem samego Chrystusa żyjącego w Kościele. Nadzwyczajny szafarz musi ciągle wzrastać w pragnieniu własnej świętości i w przekonaniu, że posługa, do której został powołany winna być pełniona przez niego z gorliwością i poświęceniem. Aby to uczynić, należy pielęgnować nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny i do świętych oraz rozwijać wiedzę religijną na podstawie nauczania Magisterium Kościoła, wyrażonego przede wszystkim w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Celem rekolekcji dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej jest utrwalenie tych prawd w modlitewnej atmosferze skupienia.

Uczestnictwo w rekolekcjach jest warunkiem przedłużenia pełnienia tej posługi na terenie naszej diecezji w 2020 r. Dlatego tym bardziej zachęcamy do uczestnictwa, byśmy odnowieni duchowo, mogli służyć naszym braciom i siostrom zanosząc im Chrystusa Eucharystycznego. Kolejny termin rekolekcji jest przewidziany w okresie jesiennym (wrzesień – październik). Termin rekolekcji będzie podany w późniejszym czasie.

* Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, kapłan diecezji ełckiej, biblista, były wieloletni ojciec duchowny kleryków oraz wykładowca Pisma świętego i języka hebrajskiego. Obecnie posługuje jako kierownik duchowy i zajmuje się formacją rekolekcyjną oraz biblijną w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.

Istnieje możliwość skorzystania z Oferty Kulturalnej Pokamedulskiego Klasztoru w Wigrach:

  • zwiedzanie pokoi tematycznych, celi kamedulskiej,
  • zwiedzanie kompleksu poklasztornego wraz z przewodnikiem,
  • degustacja potraw kuchni kamedulskiej i regionalnej,
  • dla chętnych warsztaty kulinarne z tajników kuchni klasztornej,
  • dla chętnych projekcja filmu o życiu i codzienności ojców kamedułów.

Organizatorem rekolekcji jest Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach oraz Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji.

Przeżyte rekolekcje we wspólnocie Nadzwyczajnych Szafarzy są podstawą otrzymania misji na kolejny rok posługi we wspólnocie parafialnej. Rekolekcje są obowiązkowe. Jeśli ktoś uczestniczy w rekolekcjach wspólnoty do której należy przy parafii np.: Domowy Kościół, Odnowa w Duchu Świętym, dostarcza zaświadczenie z odbytych rekolekcji do Kurii Biskupiej za pośrednictwem swojego proboszcza. Co drugi rok należy odbyć rekolekcje dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. w diecezji.

Zgłoszenia na rekolekcje kierujemy bezpośrednio do klasztoru w Wigrach. Wszystkich informacji udziela Diecezjalny Duszpasterz Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. ks. kan. dr Marek Janowski Tel. kontaktowy 605 602 515 lub przez pocztę internetową: fateor@wp.pl

Zgłoszenia za pośrednictwem maila: rekolekcje@wigry.pro, lub tel.: 87/566-24-99. Szafarze zgłaszają swoje uczestnictwo bezpośrednio w ośrodku rekolekcyjnym na Wigrach.

Koszt rekolekcji – 150 zł/os. z noclegiem (bez noclegu 100zł)