Rekrutacja na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zaprasza w mury swojej uczelni, do samego serca Krakowa, proponując bogatą ofertę dydaktyczną i nowoczesne metody kształcenia. Rozpoczęła sie rekrutacja na następujące kierunki: teologia, turystyka religijna, filozofia, prawo kanoniczne, historia, historia sztuki, ochrona dóbr kultury, muzyka kościelna, turystyka historyczna, archiwistyka i zarządzanie dokumentacją, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, nauki o rodzinie oraz praca socjalna.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Uczelni.

Informacje w internecie:

http://www.upjp2.edu.pl/

filmik promocyjny – https://www.youtube.com/watch?v=7IvIkPlhPWU