Remont i konserwacja drewnianego lamusa z roku 1796 w Grodnie na Muzeum Diecezji Grodzieńskiej

Dobiegły końca kolejne prace przy remoncie zabytkowego Lamusa w Grodnie. W sferze materialnej wykonany został pełny zakresy prac przewidywany dla obecnego etapu. Wstawiona została nowa stolarka okienna i drzwiowa, w tym: okna balkonowe drewniane zespolone i zespolone wzmocnione oraz okna balkonowe drewniane jednoramowe, ościeżnice drewniane; skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne wykończone. Wykonano też opaskę i schody na podest i szereg prac wokół budynku. Dzięki perełka architektury drewnianej świadcząca o historii i bogactwie tych ziem została zachowana dla następnych pokoleń. Sporządzona też na została dokumentacja powykonawcza budowlana i konserwatorska.

Każdy z partnerów wykonał uzgodniony zakres prac. Diecezja Ełcka nadzorowała realizacje projektu wraz z jego finansowym i dokumentacyjnym opracowaniem. Diecezja grodzieńska jako właściciel zabytku udostępniła obiekt i zapewniła bezpieczne warunki na realizację zadania. Współpracowała na bieżąco przy realizacji poszczególnych działań przez swego przedstawiciela. Wykonawca robót przeprowadził prace i dostosował się do stawianych wymagań.

Prace remontowo-konserwatorskie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.