Różaniec do granic nieba w diecezji ełckiej

Przewielebni Księża,

          W całej naszej Ojczyźnie trwa inicjatywa modlitewna „Różaniec do Granic Nieba”, w którą włączyła się również diecezja ełcka. Inicjatywa ma celu przebłaganie Pana Boga za grzech zabijania nienarodzonych i wynagrodzenie cierpienia, jakie doznały dzieci nienarodzone. Przez tę modlitwę wynagradzającą pragniemy ratować Polskę i świat przed konsekwencjami grzechów. Modlitwa trwa od 1 do 8 listopada, a więc przez całą Oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

          Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, dziękuje tym wszystkim, którzy już włączyli się w tę inicjatywę oraz zaprasza wszystkich, którzy jeszcze tego nie uczynili, aby włączyli się w tę modlitwę. Szczegółowe informacje na temat inicjatywy znajdują się na stronie internetowej: www.rozaniecdogranic.pl Bardzo prosimy również o rejestrowanie się na stronie Różańca do Granic Nieba pod ikonką: Rejestracja (mapa): https://www.rozaniecdogranic.pl/mapa

          Ks. Jacek Uchan,

          dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego