„Różaniec do granic” w diecezji ełckiej – zaproszenie na Szlaki Papieskie

W duchowe bogactwo 2017 r., a szczególnie jego aspekt maryjny, pięknie wpisuje się w ogólnopolską inicjatywę: „Różaniec do Granic”. Diecezja ełcka graniczy z trzema państwami: z Rosją na długości 75 km, z Litwą – 104 km i Białorusią – 34 km. Z tego też względu w modlitwę różańcową włączy się diecezja ełcka.

W sobotę, 7 października otoczymy modlitwą różańcowa całą naszą ojczyznę, aby modlić się o pokój w Polsce, Europie i na całym świecie. Modlić się będziemy szczególnie za rodziny i o umocnienie na drodze wiary.

Siostra Blanka Szymańska OSB, koordynatorka Szlaków Papieskich zaprasza wiernych, aby w inicjatywę „Różaniec do Granic” włączyć się pielgrzymując w tym dniu Szlakami Papieskimi. Zostały one utworzone, aby z różańcem w ręku przemierzać ścieżki, którymi w swojej młodości wędrował św. Jan Paweł II.

Pielgrzymi włączą się idąc Szlakiem Papieskim w „Tajemnice Światła” (od Mikaszówki do Sejn). W modlitwie różańcowej wezmą też udział kajakarze, którzy będą płynęli Szlakiem Papieskim „Tajemnice Zawierzenia” z miejscowości Frącki do Mikaszówki. Te szlaki wiodą wzdłuż granic.

Msza św. dla kajakarzygodz. 9.00 w Mikaszówce, następnie przejazd z kajakami do Dworczyska i rozpoczęcie spływu. Po zakończeniu – ciepły posiłek.

Pozostali uczestnicy:

  • Msza św. o godz. 11.00 w Mikaszówce i wyjście z różańcem w drogę w stronę Lipska i w stronę Gib;
  • Msza św. o godz. 11.00 w kaplicy w Strzelcowiźnie i wyjście z różańcem w drogę w stronę w stronę Gib;
  • Msza św. o godz. 11.00 w Gibach i wyjście z różańcem w drogę w stronę w stronę Sejn;
  • Msza św. o godz. 11.00 w Sejnach i wyjście z różańcem w drogę w stronę w stronę Gib;

Chętne osoby  mogą zgłaszać się do s. Blanki Szymańskiej OSB, tel. 516 080 504