Różaniec do Granic w kościołach stacyjnych

Węgielsztyn

RÓŻANIEC DO GRANIC w kościele stacyjnym w Węgielsztynie.
Podobnie jak w całej Polsce spotkanie rozpoczęło się konferencją, którą wygłosił ks. Bogdan Brusiło, proboszcz w Radziejach. O godz. 11.00 miała miejsce Msza Św. koncelebrowana przez pięciu kapłanów. Przewodniczył jej i kazanie wygłosił ks. Jerzy Fidura, dziekan dekanatu Św. Krzysztofa w Giżycku. Koncelebrowali ją: Ks. Arkadiusz Rakoczy, proboszcz par. MB Nieustrajającej Pomocy w Duczkach (diecezja warszawsko-praska), ks. Jakub Korczak, wykładowca WSD Diecezji Warszawsko Praskiej i WSD Diecezji Siedleckiej, ks. Bogdan Brusiło proboszcz w Radziejach, ks. Zbigniew Chmielewski, proboszcz w Węgielszynie. Obecny był także ks. Marcin Jakubowski z Giżycka. Następnie miejscowy proboszcz przewodniczył nabożeństwu eucharystycznemu.
Po przewie wyruszyliśmy na różańcowy szlak do kościoła filialnego w Perłach. Trasa liczyła ok. 9 km. Modlitwie różańcowej przewodniczył ks. Jakub Korczak wspólnie z ss. elżbietankami z Giżycka. Zakończenie miało miejsce o godz. 16.00. W tym spotkaniu modlitewnym wzięło udział ok. 200 osób, w tym najliczniejsza grupa licząca 87 pielgrzymów przybyła z parafii Duczki k. Wołomina. Ponadto przybyli pielgrzymi z Ełku, Giżycka, Pozezdrza, Radziej, Węgorzewa i innych miejscowości.
O bezpieczeństwo na trasie przejścia zatroszczyli się strażacy z OSP Węgielsztyn i węgorzewscy policjanci.  (ks. dr Zbigniew Chmielewski)

fot. Wiesław Cabaj

 Sejny

W Święto Matki Bożej Różańcowej, Sejny włączyły się w modlitwę akcji „Różaniec do granic”. Liczni Goście – głównie z Myszyńca i Warszawy przybyli do nas, aby wspólnie uczestniczyć w modlitwie. W naszej sejneńskiej Bazylice rozpoczęło się wszystko konferencją wprowadzającą, wygłoszoną przez ks. Tomasza Sikorskiego – wikariusza naszej parafii. Następnie uroczysta Msza Święta, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dziekan Zbigniew Bzdak. Bezpośrednio po Eucharystii odbyło się nabożeństwo Eucharystyczne, które poprowadził ks. Kamil Borys – wikariusz naszej parafii. Po 20 minutowej przerwie, udaliśmy się w obydwu kierunkach, pierwsza grupa do Dusznicy – miejscowości graniczącej z Litwą, a druga w kierunku Smolan, do Romanowiec. W kościele zgromadziło modlitewne wydarzenie ok 700 osób, a później w drodze i w strefach modlitwy 4 części różańca odmawiało razem ok. 400 osób. (ks. Kamil Borys)

Gołdap – NMP Matki Kościoła

Nasza parafia włączyła się w ogólnopolską akcję „Różaniec do granic”. Tego dnia otoczyliśmy modlitwą naszą Ojczyznę. Powierzyliśmy także Matce Bożej wszystkie rodziny i prosiliśmy o pokój na świecie. Nabożeństwo w kościele rozpoczęliśmy konferencją, którą wygłosił ks. Jacek Nogowski. Tuż po tym była Msza Święta pod przewodnictwem ks. Dziekana- Andrzeja Jaśko, a następnie przed Najświętszym Sakramentem dokonaliśmy Aktu Zawierzenia się Niepokalanemu Sercu Maryi. Po obrzędach w kościele stacyjnym wyruszyliśmy, z modlitwą różańcową na ustach, w dwóch kierunkach: jedna grupa poszła w stronę Kośmider, natomiast druga do kościoła pw. św. Józefa.

Rutka Tartak

W Święto Matki Bożej Różańcowej, cała Polska została otoczona modlitwą różańcową. Na terenie Diecezji Ełckiej, graniczącej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej, z Litwą i Białorusią, centra modlitwy zostały przygotowane w 20 przygranicznych parafiach. My modliliśmy się na terenie Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Rutce-Tartak, która graniczy z Litwą i jest przynależna do Dekanatu Matki Bożej Miłosierdzia w Suwałkach. Pierwszym punktem programu była konferencja wprowadzająca, po czym o godz. 11.00 w Kościele Matki Bożej Królowej Polski w Rutce Tartak była sprawowana Msza Święta pod przewodnictwem ks. Dziekana Marka Borysiaka. Po Mszy miało miejsce wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo eucharystyczne. Następnie, po wyjściu z Kościoła uczestnicy pielgrzymowali z modlitwą różańcową na ustach w dwóch kierunkach: jedni z ks. Markiem Borysiakiem i ks. Jarosławem Wawrzynem w kierunku Becejł, drudzy z miejscowym ks. Proboszczem w Kierunku Wiżajn. Zostały odmówione cztery części różańca: dwie w intencji rodzin i Ojczyzny, a dwie pozostałe w intencji pokoju na świecie. (Mirosław Hartung)

Budry

Uczestniczyliśmy w wielkiej modlitwie za Ojczyznę i świat w parafii Trójcy Przenajświętszej w Budrach. Modlitwa wzdłuż granicy Polski była wielkim uwielbieniem Boga i wezwaniem do modlitwy różańcowej- Różaniec do Granic. Po nabożeństwie uczestnicy pielgrzymowali z modlitwą różańcową na ustach do Bań Mazurskich i Olszewa Węgorzewskiego. (ks. Mariusz Pawlina)