Sakrament bierzmowania w Areszcie Śledczym w Suwałkach

2 lipca, w Areszcie Śledczym w Suwałkach, sakrament bierzmowania z rąk księdza biskupa Jerzego Mazura przyjęło 14 osadzonych.

W trakcie homilii ksiądz biskup mówił do więźniów, że są oni jak złoto, które się przybrudziło, lecz mimo to, nadal są złotem. Przypomniał im, że Bóg ich kocha i mimo ich czynów i przestępstw, jakie dokonali, Bóg nigdy z nich nie zrezygnował i nigdy tego nie zrobi. „Bóg jest Miłością. I tę miłość kieruje do was. Chce uzdrawiać wasze serca. Powołując się na słowa Siostry Faustyny pamiętajcie, największe miłosierdzie zarezerwowane jest dla największych grzeszników. Każdy święty ma swoją przeszłość, natomiast grzesznik swoją przyszłość.” – powiedział pasterz. Podkreślił też, iż głównym celem ich życia jest zbawienie i że z całych sił powinni do tego dążyć. Natomiast po wyjściu na wolność powinni wrócić na łono rodzinne i zacząć nowe życie, gdyż pragnieniem ich rodzin nie było to, aby byli w więzieniu. Na koniec ksiądz biskup wyraził przekonanie, że osadzeni mają do kogo wrócić, bo czekają na nich kochające rodziny.

„Na początku ks. Darkowi, naszemu kapelanowi, kiedy zachęcał mnie do sakramentu, powiedziałem „nie”. Bo i po co? Przecież i tak Bóg patrzy na mnie inaczej niż na wszystkich. Trudno mi było uwierzyć w Boże miłosierdzie. Z biegiem czasu zauważyłem, że On jest blisko mnie, że czuwa, że w chwilach rozpaczy daje otuchę i siłę. Dziś po przyjęciu tego sakramentu, czuję w sobie siłę i radość Ducha Św. i chcę zmieniać swoje życie” – powiedział Stanisław, osadzony ze środkowej Polski.

„To był intensywny czas, gdzie wspólnie z osadzonymi przygotowywaliśmy się do sakramentu bierzmowania. Rozmowy, spotkania, modlitwy sprawiały, że serca więźniów stawały się z dnia na dzień bliższe Panu Bogu, bardziej ufające i zawierzające przeszłość i przyszłość miłosierdziu Bożemu” – powiedział ks. Dariusz Łoboda, kapelan aresztu.

W suwalskim zakładzie przebywa 900 osadzonych zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Kapelanem więzienia jest ks. Dariusz Łoboda. Duszpasterstwo więzienne nie ogranicza się tylko do Mszy św., ale są również pielgrzymki więźniów, rajdy rowerowe oraz sprawowana jest Droga Krzyżowa na terenie zakładu.

ks. KZ