Sejny: 45 rocznica koronacji figury Matki Bożej Sejneńskiej

W tym roku mija dokładnie 45 lat od czasu, kiedy dokonano koronacji figury Najświętszej Marii Panny, obecnej w Sejnach od ponad 400 lat. Miało to miejsce 6 września 1975 r.  Mszę Świętą celebrował ówczesny kardynał – Karol Wojtyła, metropolita krakowski, a homilię wygłosił Prymas Stefan Wyszyński. Dziś, w 45. rocznicę tego wydarzenia, w Bazylice Nawiedzenia NMP i Sanktuarium Matki Bożej w Sejnach odbyła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem bp Jerzego Mazura, ordynariusza diecezji ełckiej z udziałem bp. Adrian Galbasa, biskupa pomocniczego diecezji ełckiej oraz kanoników Kapituły Sejneńsko-Wigierskiej.

W czasie uroczystości odpustowych został poświęcony odnowiony zabytkowy XVIII-wieczny ołtarz główny Sejneńskiej Bazyliki. Sejneńska parafia przygotowywała się do obchodów rocznicy koronacji poprzez 5. dniowe rekolekcje maryjne, które poprowadził ks. prof. Zdzisław Janiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

„Zgromadzeni w 45 rocznicę koronacji tego Świętego Wizerunku z sercem przepełnionym wiarą i miłością pragniemy dziękować Tobie, Pani Sejneńska, za opiekę przez ponad cztery wieki nad Ludem Bożym tutaj żyjącym a mówiącym do Ciebie w języku polskim, litewskim i w innych językach. Wyrażamy Tobie, o Pani Sejneńska wdzięczność za opiekę nad nami wszystkimi żyjącymi na tej ziemi i pielgrzymami którzy tutaj przybywają” – mówił w homilii bo Mazur.

Wskazując na Maryję, biskup ełcki zachęcał abyśmy odrzucili strach i lęk. Aby wpatrując się w Maryję uczyć się od Niej wiary, miłości i nadziei, gdyż „tylko ten człowiek ma prawo prawdziwie się radować, kto spotkał Boga przez wiarę i kto spotkał człowieka, gdy mu służył”.

„Tak jak Ona oddawajmy się w ręce Opatrzności Bożej. Ta droga wiary, którą przeszła Maryja, czeka na naśladowców. Dziś trzeba nam wiary, by uświadomić sobie tę niezwykłą obecność Chrystusa, szczególnie w Eucharystii. Jeśli uwierzymy w tę rzeczywistość, będziemy błogosławieni. Czyli szczęśliwi” – mówił hierarcha.

Nawiązując do Ewangelii według św. Łukasza opowiadającym o podróży Maryi do swojej krewnej Elżbiety, biskup stwierdził. iż „możemy przyjąć kilka zasadniczych maryjnych postaw, które pomogą nam w przeżywaniu i celebrowaniu Eucharystii”. Tłumaczył, że tak jak Maryja jest pierwszym i żywym tabernakulum, tak człowiek wierzący staje się nim po przyjęciu Komunii św. Zachęcał, aby na wzór Maryi, która „jawi się jako wielka misjonarka i ewangelizatorka”, nie bać się nieść i głosić Chrystusa innym: „Niech także dla nas nigdy nie będzie za daleko, za trudno, za późno, by iść do drugiego człowieka z Dobra Nowiną. Zostawmy lęk także przed koronawirusem, by nieść Go do innych” – apelował biskup Mazur.

Na zakończenie Mszy św. bp Mazur dokonał aktu zawierzenia diecezji ełckiej Matce Bożej Sejneńskiej. Został poświęcony odnowiony zabytkowy XVIII-wieczny ołtarz główny Sejneńskiej Bazyliki. Jak podkreśla ks. prał. Zbigniew Bzdak, proboszcz sejneńskiej parafii i kustosz sanktuarium, prace konserwatorskie były niezwykle czasochłonne a renowacja nie była prosta, bo na ołtarzu są dwa zabytkowe obrazy ze szkoły wileńskiej – Ukrzyżowanie Jezusa oraz Nawiedzenie Marki Bożej: „Prace trwały dwa lata. Zrobiliśmy badania historycznej kolorystyki i wróciliśmy do wyglądu z epoki baroku. Wymieniono złocenia tabernakulum i uzupełniono brakujące elementy. Jest nowa polichromia i złocenia. Odnowiliśmy też figury”.

Zwieńczeniem uroczystości odpustowych była wspólna agapa i Festyn Rodzinny na Placu Dominikańskim.

Figura Matki Boskiej Sejneńskiej została sprowadzona przez Jerzego Grodzieńskiego w 1602 roku, nabył ją w Królewcu i oddał w opiekę dominikanom. Jest to nieocenionej wartości historycznej figura, która zasłynęła licznymi łaskami, należy do jednego z trzech znanych typów figur szafkowych Madonny. Obok sejneńskiej, zachowały się jedynie jeszcze cztery tego typu figury. Jest misternie rzeźbiona w drewnie lipowym. Przedstawia postać Matki Bożej siedzącej na tronie. Trzyma Ona stojące na Jej prawym kolanie Dzieciątko Jezus. Stojący na kolanach Maryi Jezus prawą rączką trzyma wskazujący palec Matki Bożej. Pan Jezus jakby chciał nam powiedzieć, żebyśmy i my mocno chwycili się ręki Maryi. Abyśmy Jej zaufali. Ona uczy nas wierności Bogu.

Rzeźba jest otwierana na boki, tworząc płaszcz opiekuńczy, podtrzymywany rękoma Maryi. Wewnątrz mamy wyobrażenie Boga Ojca siedzącego na tronie łaski, który trzyma krzyż ze zmarłym Jezusem Chrystusem. Nad głową Boga Ojca jest Duch Święty w postaci gołębicy. Na otwartych bokach płaszcza Matki Boskiej widnieją malowidła 26 postaci różnych stanów, po 13 z lewej i prawej strony. Inicjatorem koronacji w latach 70. był ówczesny proboszcz, ks. Stanisław Rogowski. Papież Paweł VI bullą z 3 lutego 1973 roku udzielił zezwolenia na koronację figury. 7 września 1975 roku kard. Karol Wojtyła, metropolita krakowski, przewodniczył uroczystościom koronacyjnym. Współcelebransem i kaznodzieją był wówczas kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski.

Na co dzień cudowna figura znajduje się w bocznej kaplicy sejneńskiej bazyliki. Jedynie raz w roku – właśnie w uroczystość rocznicową i jednocześnie odpustową – jest przenoszona z kaplicy przed ołtarz główny i otwierana. W 1999 roku podczas wizyty Jana Pawła II w Ełku figura ta stanowiła element ołtarza polowego podczas jednej z Mszy papieskich.

rr

relacja z parafii:

         Dokładnie 7 września 1975 roku w Sejnach miała miejsce Koronacja Figury Matki Bożej której dokonali ks. kard. Stefan Wyszyński – Prymas Polski oraz ks. kard. Karol Wojtyła – dziś już św. Jan Paweł II. Tego dnia Kardynał Wyszyński w księdze pamiątkowej parafialnej udzielił następującego zezwolenia:
„(…) figura Matki Bożej może być otwierana w główne święta kolegiackie, parafialne i pielgrzymie, jak również ilekroć względy duszpasterskie będą tego wymagały”. W tym roku przypada 45 rocznica koronacji Cudownej Figury Matki Boskiej, z tego względu  wierni, jak co roku,  mogli zobaczyć z bliska otwartą figurę w całej jej okazałości. Rocznica koronacji Cudownej Figury Matki Bożej Pani Sejneńskiej obchodzona jest w pierwszy weekend września,  jednocześnie w tym czasie przypada parafialny odpust.

Parafianie od 1 do 5 września mogli uczestniczyć w rekolekcjach – duchowym przygotowaniu do głębokiego przeżycia uroczystości, które poprowadził ks. prof. Zdzisław Janiec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ich powodem był głownie fakt, iż nie tegoroczne rekolekcje wielkopostne nie odbyły się i wiele nie przystąpiło do spowiedzi wielkanocnej, a teraz nadarzyła się doskonała okazja.

Tegoroczne obchody koronacji figury były wyjątkowe, bo połączone
z poświęceniem odnowionego ołtarza głównego w bazylice. 6 września był dniem uwielbienia Boga za dar obecności Matki Najświętszej od ponad czterystu lat w Sejnach. Tego dnia, o godz. 12.00 odprawiona została główna Msza Święta odpustowa koncelebrowana w językach polskim i litewskim z poświęceniem ołtarza głównego. Msza sprawowana była pod przewodnictwem ks. Biskupa Jerzego Mazura, któremu towarzyszyli również Biskup Pomocniczy Adrian Galbas, kapłani Diecezji Ełckiej oraz Duszpasterze parafii Sejneńskiej. „Zgromadzeni w 45 rocznicę koronacji tego świętego wizerunku, z sercem przepełnionym wiarą i miłością, pragniemy dziękować Tobie, Pani Sejneńska, za opiekę przez ponad cztery wieki nad Ludem Bożym tutaj żyjącym” – mówił w homilii bp Jerzy, wyrażając wdzięczność Matce Bożej. Biskup apelował również, aby nie bać się głoszenia Chrystusa, posługując się przykładem Maryi, która „jawi się jako wielka misjonarka i ewangelizatorka”.

Na zakończenie Eucharystii Biskup Jerzy Mazur dokonał aktu zawierzenia diecezji ełckiej Pani Sejneńskiej. Po Mszy Świętej wierni udali się w procesji eucharystycznej wokół Placu Świętej Agaty. Uroczystości zakończyły się uroczystym Te Deum za dar Koronacji Cudownej Figury dokonany przed 45 laty.

Monika Gryguć

Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Parafii Sejny

 

foto: KSM Parafii Sejny