„Serce i dusza wolontariusza” – warsztaty dla członków SKC w Krasnowie

W czwartek 12 kwietnia 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Krasnowie k. Sejn odbyły się warsztaty, w których wzięli udział członkowie Szkolnego Koła Caritas. Spotkanie nt. „Serce i dusza wolontariusza” poprowadził ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu. Kapłan przybył do społeczności szkolnej na zaproszenie grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły. Spotkanie zorganizowały p. Grażyna Zajkowska – dyrektor szkoły i p. Małgorzata Fejfer – opiekun SKC. W warsztatach wzięło udział ponad 30 uczniów z klas IV-VII.

Tematyka spotkania poświęcona była wolontariatowi i jego ewangelicznym inspiracjom. Prowadzący warsztaty podkreślał, że oprócz prowadzonych akcji charytatywnych, konieczna jest również „formacja serca i duszy młodych wolontariuszy”. Nie zabrakło też przykładowych form aktywności woluntarystycznej SKC. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. A. Mickiewicza w Krasnowie chętnie uczestniczą w spotkaniach dla członków SKC organizowanych na szczeblu diecezjalnym i sami organizują wiele akcji charytatywnych w środowisku lokalnym. Młodym wolontariuszom z Krasnowa życzymy serc przepełnionych miłością i odwagi w podejmowaniu kolejnych inicjatyw służącym bliźnim w potrzebie.

ks. Ryszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

ds. formacji i wolontariatu