„Serce i dusza wolontariusza” – warsztaty dla członków Szkolnych Kół Caritas w Białej Piskiej

W czwartek 30 listopada 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej odbyły się warsztaty, w których wzięli udział członkowie Szkolnego Koła Caritas. Spotkanie nt. „Serce i dusza wolontariusza” poprowadził ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej ds. formacji i wolontariatu. Kapłan przybył do młodych wolontariuszy na zaproszenie dzieci i młodzieży oraz grona pedagogicznego i dyrekcji szkoły. Spotkanie zorganizowała p. Beata Zapolska – opiekun SKC we współpracy z p. Katarzyną Sawicką. Warsztaty odbyły się w dwóch grupach wiekowych: grupie starszej liczącej ok. 50 osób (klasy IV-VII) i grupie młodszej liczącej ok. 40 osób (klasy III – kandydaci na wolontariuszy).

Tematyka spotkania poświęcona była specyfice chrześcijańskiego wolontariatu, jego ewangelicznym inspiracjom i nauczaniu Kościoła odnośnie czynnej miłości bliźniego. Prowadzący warsztaty podkreślał, że oprócz prowadzonych akcji charytatywnych, konieczna jest również „formacja serca i duszy młodych wolontariuszy”. Nie zabrakło też przykładowych form aktywności woluntarystycznej SKC. Wolontariusze ze Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Białej Piskiej wyróżniają się niezwykłą aktywnością i kreatywnością. Mają głowy pełne pomysłów, oczy wypatrujące potrzebujących, serca pełne życzliwości, ręce chętne do pracy i nogi gotowe do spieszenia z pomocą. Młodych wolontariuszom z Białej Piskiej życzymy serc przepełnionych miłością i odwagi w podejmowaniu inicjatyw służącym bliźnim w potrzebie.

ks. dr Ryszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

ds. formacji i wolontariatu