Słowo Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura do Ojca Świętego Franciszka w czasie audiencji w Auli Pawła VI, fotorelacja

Wasza Świątobliwość

 Przywozimy pozdrowienia i piękną bożonarodzeniową choinkę z Polski.  Jest to jubileuszowy dar dla Waszej Świątobliwości, wyrażający wdzięczność za 25 lat istnienia nowych struktur Kościoła w Polsce, podkreślający także inne ważne jubileusze: jubileusz 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie oraz 100-lecie objawień fatimskich.

Jest to dar Polaków żyjących w kraju i na emigracji oraz misjonarzy i misjonarek pracujących w 97 krajach świata. Tę inicjatywę „Choinka dla Papieża” podjęli biskupi metropolii warmińskiej i białostockiej oraz pracownicy Białostockiej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Jako Ordynariusz diecezji ełckiej chciałbym wspomnieć z satysfakcją, że fizycznie to drzewo pochodzi z terenu diecezji ełckiej, z Mazur, z puszczy Rominckiej, blisko granicy z Rosją i Litwą.

To jest najpiękniejsza choinka, jaką znaleźliśmy w naszych lasach i cieszymy się, że w tym roku ona ozdobi plac przed Bazyliką św. Piotra. Ozdobiona tymi szczególnymi dekoracjami i światełkami będzie symbolizowała Chrystusa, który jest Życiem i Światłem. Staraliśmy się wykorzystać czas „podróży” drzewka, szczególnie poprzez social-media, by propagować prawdziwy sens Bożego Narodzenia, czy mówić o potrzebach misjonarzy. Z tym drzewem przywieziono także 50 mniejszych drzewek pochodzących z Nadleśnictwa Maskulińskie w Piszu.

 

Pragnę przedstawić Waszej Świątobliwości całą naszą delegację z Polski.

Na czele z arcybiskupem Józefem Górzyńskim, metropolitą warmińskim obecni są biskupi, kapłani, osoby życia konsekrowanego, seminarzyści.

Są delegaci Rządu Rzeczpospolitej wraz z Panem Ambasadorem, reprezentanci samorządów województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, Pracownicy Lasów Państwowych dyrekcji białostockiej i olsztyńskiej na czele z Wicedyrektorem generalnym Lasów Państwowych oraz grupą hejnalistów.

Obecni są także darczyńcy, którzy wspomogli finansowo całe przedsięwzięcie, a dzięki Nim mogliśmy także szukać wsparcia dla misjonarzy.

Obecni są pielgrzymi z naszych diecezji, a wśród nich są dzieci z Domów Dziecka prowadzonych przez Caritas Diecezji Ełckiej, z Ełku i Gołdapi.

 

Proszę Waszą Świątobliwość o błogosławieństwo dla nas tutaj obecnych, wszystkich naszych rodaków oraz dla tych, którzy włączyli się w tę inicjatywę „Bożonarodzeniowa Choinka dla Papieża Franciszka”, dla pracowników lasów, darczyńców.

Mamy jeszcze szczególną prośbę – wraz z Leśnikami chciałbym prosić, aby Ojciec Święty pobłogosławił przywiezione z Polski nasiona świerku, które będą dołączone do tych, które sadzone są w Puszczy Białowieskiej i w innych miejscach. Ufam, że jak urosną, będą równie piękne i będziemy mogli kolejny raz ofiarować Ojcu Świętemu choinkę z polskich lasów.

Slowo do Ojca Swietego w czasie audiencji.doc – Aula Pawła VI