Słowo bp Adriana Galbasa SAC, wygłoszone podczas jego święceń biskupich, dnia 11 stycznia 2020 roku w Katedrze św. Wojciecha w Ełku