Słowo pasterskie Biskupa Ełckiego przed uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym

1. W uroczystość Wszystkich Świętych, którą niebawem będziemy przeżywać,
wspominamy świętych i błogosławionych. Poprzez nich wielbimy samego Boga, który jest
źródłem wszelkiej świętości. On do niej nas zaprasza: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem
Święty (1P 1,14-16) . Na drogę świętości weszliśmy w dniu naszego chrztu świętego.
Świętość jest darem Bożym, własnymi siłami nikt jej nie osiągnie. Do Nieba możemy
wejść tylko dzięki krwi Baranka, dzięki Krwi Chrystusa. Oto nasza nadzieja, która nie
zawodzi. Jeśli wędrujemy w życiu z Panem, On nas zaprowadzi do Nieba!
Z kolei Dzień Zaduszny jest wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym
dniu wspomina się zmarłych pokutujących w czyśćcu za grzechy. Jedno i drugie święto ma
długą tradycję chrześcijańską.
W tych dniach idziemy na cmentarze, stajemy przy grobach najbliższych i naszych
bohaterów narodowych. Idziemy do kościołów, by modlić się i polecać wiernych zmarłych
w Mszach świętych i w wypominkach.
2. Ze smutkiem obserwujemy w naszej Ojczyźnie, która ma korzenie
chrześcijańskie, że szerzy się antychrześcijański Halloween. Jest to powrót do pogaństwa
i praktyk demonicznych między innymi w środowiskach szkolnych, a nawet w przedszkolach
w formie niewinnej zabawy. Ten zwyczaj sięga do pogańskich obchodów święta duchów
i celtyckiego boga śmierci. To anglosaskie święto, obce naszej kulturze, jest w sposób
sztuczny przenoszone na nasz grunt. Czyni ono pewne zamieszanie w umysłach dzieci
i młodzieży. Ten fakt napełnia nas niepokojem, że dzieje się to w katolickiej Polsce.
Pragnę przestrzec wszystkich ochrzczonych przed tym antychrześcijańskim
zwyczajem. Jest to wielkie wyzwanie dla ludzi wierzących. Nie wracajcie do pogaństwa.
Nieście w dzisiejszy świat dobrą nowinę o Królestwie Bożym, nieście Jezusa Chrystusa.
Proszę was, byście nie brali udziału w zabawach halloweenowych. Jesteście dziećmi Bożymi,
odkupionymi Krwią Chrystusa.
Proszę was, katolickich rodziców, chrońcie wasze dzieci i młodzież przed grozą
i strachem związanymi z tym pogańskim zwyczajem. Nie lekceważcie duchowego zagrożenia
dla waszych dzieci.
Proszę was, nauczycieli, nie organizujcie w szkołach imprez i zabaw połączonych
z przebieraniem się dzieci i młodzieży za istoty ze świata ciemności. Takie zabawy
często rujnują duchowość dzieci i młodzieży, nie wnosząc nic pozytywnego
i wartościowego.
Proszę was, duszpasterzy, katolickich nauczycieli, a szczególnie katechetów, ukazujcie
swoim uczniom tradycję chrześcijańską związaną ze świętymi i zmarłymi oraz
przestrzegajcie ich przed nieodpowiedzialną i antychrześcijańską zabawą.
Praktykowanie pogańskiego zwyczaju Halloween jest niezgodne z nauką Kościoła
katolickiego (KKK 2126; 2117).
3. Wobec coraz częściej pojawiających się w szkołach różnych praktyk z okazji
uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, zwracam się z apelem do wszystkich
duszpasterzy, katechetów, nauczycieli, by podczas prowadzonych zajęć z dziećmi
i młodzieżą przygotowywali uczniów do głębokiego przeżycia tej uroczystości,
z uwzględnieniem całej jej istoty i prawdy płynącej z Bożego Objawienia, a także należytej
powagi.
Ze szczególnym apelem zwracam się do rodziców i gorąco zachęcam, by te szczególne
dni w życiu Kościoła – uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny – stały się
okazją do modlitwy, aby razem z dziećmi wybrać się na cmentarz, nawiedzić groby bliskich,
a także ukazać im chrześcijański sens życia i perspektywę życia wiecznego z Bogiem.
Usilnie zachęcam, by zapoznawać uczniów z pięknymi i wartościowymi
inicjatywami, jakie pojawiają się z okazji uroczystości Wszystkich Świętych, jak np.
Marsz Świętych, Noc Świętych, Bal Świętych itp. Włączajcie się w te działania, które
poprzez ukazywanie wartości, jakimi kierowali się święci, mają charakter formacyjny i służą
kształtowaniu pozytywnych postaw.
4. Kieruje także słowo do was: drogie dzieci i kochana młodzieży, abyście w tych
dniach zapytali swoich rodziców, o co prosili Kościół Boży, kiedy przynieśli was do chrztu.
Prosili o wiarę, o chrzest, o świętość dla was! Przypomnijcie sobie waszą I Komunię św., jak
wyznawaliście wiarę i wyrzekaliście się zła i grzechu. Dlatego zobowiązuję także i was,
w imię czystości wiary w Jezusa Chrystusa umiejcie sami odmawiać angażowania się w złe
pogańskie doświadczenia. Żyjcie wiarą w Jezusa Chrystusa, wypowiadając: „Jezu, ufam
Tobie!”.
Zachęcam do modlitwy różańcowej. Pamiętajcie, szatan boi się modlitwy różańcowej.
Boi się człowieka z różańcem w ręku, bo to jest najlepsza tarcza przeciwko jego podszeptom
i atakom. To jest najskuteczniejsza broń, by zwyciężyć zło i szatana. Tę tarczę i broń daje
nam Maryja. Zapewniam was, drogie dzieci i droga młodzieży, o mojej modlitwie, modlitwie
kapłanów, osób życia konsekrowanego, w waszych intencjach, aby Duch Święty was
umacniał w walce ze złem. Proście Go słowami: „Przyjdź, Duchu Święty!”.
Modlimy się z kapłanami za was, drodzy nauczyciele, katecheci, abyście mieli odwagę
żyć swoją wiarą i dawać świadectwo waszej wiary. Za was, drodzy rodzice, abyście dawali
Boga waszym dzieciom, bo kto daje Boga, daje zawsze wiele, a kto nie daje Boga, daje
zawsze mało. Pamiętamy o was, drodzy nauczyciele i katecheci, i prosimy Matkę
Najświętszą, by miała was zawsze w swojej opiece. Na wzór Maryi słuchajcie Boga
i dochowujcie Mu wierności, stając się świadkami dobra, prawdy i piękna.
Wszystkim z serca błogosławię: w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
+ Jerzy Mazur
Biskup Ełcki
* * *
Ełk, 27 października 2017 roku
N. 1033/2017

Słowo pasterskie Biskupa Ełckiego nie jest przeznaczone do użycia w homilii.
Należy je odczytać podczas ogłoszeń parafialnych w najbliższą niedzielę 29 października br.
Ks. Marcin Maczan
Wikariusz Generalny

 

Do pobrania:

Słowo Biskupa – Halloween