Spektakl ewangelizacyjny „Z Maryją Matką Kościoła w mocy Ducha Świętego” w Gołdapi

W dniu Zesłania Ducha Świętego, a zarazem w wigilię uroczystości NMP Matki Kościoła, w naszej parafialnej świątyni miał miejsce spektakl „Z Maryją Matką Kościoła w mocy Ducha Świętego”. Z Maryją, Pneumatoforą, Oblubienicą Ducha Świętego, przeżyliśmy wyjątkowy czas z Duchem Bożym. Odczuliśmy Jego namacalną obecność i … działanie.

Aktorzy odgrywający scenki ukazujące początki Kościoła (czas wielkiej nieustannej modlitwy Matki Bożej i Apostołów podczas oczekiwania na spełnienie Obietnicy, „gwałtowny moment” niewyobrażalnej wręcz radości podczas Pięćdziesiątnicy Zesłania Ducha Świętego oraz owoce Jego działania w Apostołach wskutek otrzymanej mocy) przygotowali niejako wszystkich zgromadzonych w kościele do wielkiej modlitwy o wylanie Ducha Świętego. Było tak, jak w Wieczerniku, chociaż bez spektakularnych znaków wiatru i ognia. Było tak, jak w Wieczerniku, bo Duch Święty przychodzi zawsze tak samo … Wystarczyło „Przyjdź …”, wystarczyło szeroko otwarte serce i decyzja przyjęcia Jego darów. Duch Święty obdarzał hojnie …

Ks. Mariusz słowa podziękowania skierował do wszystkich, którzy byli wczoraj w gołdapskim wieczerniku: „Dziękuję aktorom i wszystkim, którzy poświęcili swój czas na przygotowanie spektaklu. Dziękuję wszystkim, którzy zapełnili po brzegi naszą świątynię, aby przeżyć wyjątkowe spotkanie z Duchem Świętym i Jego Najświętszą Oblubienicą”.

 

 

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego (i w przeddzień święta Patronki naszego Kościoła), czyli 9 czerwca 2019 roku w parafii NMP Matki Kościoła w Gołdapi przedstawiliśmy spektakl ewangelizacyjny pod tytułem: „Z Maryją Matką Kościoła w mocy Ducha Świętego”, który był „kontynuacją” przedstawionego w naszym mieście w kwietniu br. „Misterium Męki Pańskiej”.

Spektakl został przygotowany pod kierownictwem ks. Mariusza Pawliny i wzięło w nim udział około 50 osób – aktorów amatorów, ze wspólnot naszej parafii, ale też i osób spoza wspólnot.

Na wstępie ks. Mariusz powiedział o tym, że Duch Święty jest często zapomnianą i nie docenianą Osobą Trójcy Świętej. A przecież bez Niego nasza wiara jest martwa.

Przedstawienie skupiło się na Wieczerniku i oczekujących w nim apostołów – ich lęk, niepewność, rozterki i nadzieje, oraz Maryii, która podtrzymuje na duchu, wzywa do wytrwałości i modlitwy. Punkt kulminacyjny, to Zesłanie Ducha Świętego, które napełnia apostołów nową mocą,  odwagą, zapałem oraz chęcią głoszenia Dobrej Nowiny całemu światu.

Następnie poprowadzono modlitwę, w której wszyscy razem – odtwórcy i widzowie – zapraszaliśmy Ducha Świętego do naszego życia, prosiliśmy o otwarcie naszych serc na Jego działanie.

Na zakończenie wraz z mężem podzieliliśmy się doświadczeniem działania Ducha Świętego w naszym życiu.

Duch Święty działał, co widać było we wzruszeniu licznie przybyłych widzów.

Chwała Panu!

Jola Mikielska