„Spotkajmy się w Polsce” – kolonie letnie

W tym roku podczas kolonii letnich organizowanych w ośrodku „Arka” w Orzyszu ponownie spotykamy się z dziećmi i młodzieżą polonijną z Białorusi i Ukrainy. W ramach projektu „Spotkajmy się w Polsce IV” współfinansowanego ze środków Kancelarii Senatu RP będziemy mieli sposobność gościć 70 osób do 16 roku życia z Białorusi i Ukrainy.
Od 10 do 22 czerwca br. planowana jest organizacja turnusu kolonijnego, w trakcie którego zostanie zrealizowany program edukacyjny obejmujący naukę języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie. Uzupełnieniem programu będą wycieczki edukacyjne dotyczące kultury i historii. Powyższe działania mają poprawić umiejętności komunikowania się w języku polskim oraz przyczynić się do wzrostu wiedzy o współczesnej Polsce. Uczestnicy wypoczynku pochodzą z terenu diecezji grodzieńskiej i archidiecezji lwowskiej. Ich rekrutacją zajmują się: Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej w Sopoćkiniach oraz Parafia pw. św. Barbary w Borysławiu.
Ełcka Caritas nie zapomina również o swoich podopiecznych z diecezji. Do udziału w koloniach serdecznie zapraszamy dzieci rodziców z diecezji ełckiej (ubezpieczonych w ZUS i KRUS). Rekrutacja uczestników odbywa się we współpracy z Parafialnymi Zespołami Caritas, Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie oraz dyrekcją szkół. Osoby zainteresowane udziałem w koloniach prosimy o zgłaszanie się do w/w podmiotów. Istnieje również możliwość indywidualnych zapisów w siedzibie Caritas pod adresem: ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego 1, 19-300 Ełk, email: aorlowska@caritas.pl, tel.(87)441 70 15.
Agnieszka Orłowska