Spotkania Opłatkowe

Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz początek Nowego Roku stanowi sposobny czas dzielenia się opłatkiem i składania sobie przy tej okazji serdecznych życzeń. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, odwołując się do tradycji lat ubiegłych, pragnie zjednoczyć na wspólnym spotkaniu opłatkowym w poszczególnych rejonach Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego, Katechetów i Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, mieszkających i pracujących na terenie naszej diecezji. Biskup Ełcki zaprasza
do wspólnej modlitwy, podzielenia się Dobrą Nowiną i słowami życzeń noworocznych w poszczególnych rejonach naszej diecezji według następującego porządku:

 

10 stycznia (środa) – spotkanie Kapłanów w Augustowie (Dom Księży Emerytów) o godz. 10.00;

Katechetów (Dom Księży Emerytów) o godz. 10.30;

Sióstr (Dom Sióstr Rodziny Maryi)  o godz. 13.00.

 

11 stycznia (czwartek) – spotkanie Kapłanów w Olecku (par. Podwyższenia Krzyża Świętego) o godz.10.00;

Katechetów (par. NMP Królowej Polski) o godz. 10.30;

Sióstr (Dom Sióstr Albertynek) o godz. 13.00.

 

13 stycznia (sobota) – spotkanie opłatkowe dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rodzinami (Rejon Ełcki i Rejon Olecki) w Centrum Pastoralno-Administracyjnym w Ełku o godz. 16.30.

Po spotkaniu Msza św. o godz. 18.00 w Katedrze Ełckiej.

 

15 stycznia (poniedziałek) – spotkanie Kapłanów w Giżycku (par. św. Kazimierza Królewicza) o godz. 10.00;

Katechetów (par. św. Kazimierza Królewicza) o godz. 10.30;

Sióstr (Dom Sióstr Elżbietanek) o godz. 13.00;

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rodzinami Rejonu Giżyckiego (par. św. Kazimierza Królewicza) o godz. 16.00.

 

– 16 stycznia (wtorek) – spotkanie Kapłanów w Piszu (par. MB Ostrobramskiej) o godz. 10.00;

Katechetów (par. św. Jana Chrzciciela) o godz. 10.30;

Sióstr (Dom Sióstr Pallotynek, ul. Sikorskiego 7) o godz. 13.00;

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rodzinami Rejonu Piskiego (par. MB Ostrobramskiej) o godz. 16.00.

 

17 stycznia (środa) – spotkanie Kapłanów w Suwałkach (Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska) o godz. 10.00;

Sióstr (Dom Sióstr Salezjanek) o godz. 12.00;

Katechetów (Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska) o godz. 14.00;

Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z rodzinami Rejonu Suwalskiego i Rejonu Augustowskiego (Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska, ul. Curie-Skłodowskiej 5) o godz. 15.30.

 

– 18 stycznia (czwartek)spotkanie Kapłanów w Ełku (Centrum Pastoralno-Administracyjne) o godz. 10.00;

Katechetów (Centrum Pastoralno-Administracyjne) o godz. 14.00.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Jacek Uchan

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego