Spotkania opłatkowe księży i katechetów

ZAPROSZENIE

Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz początek Nowego Roku 2020 stanowi sposobny czas dzielenia się opłatkiem i składania sobie przy tej okazji serdecznych życzeń. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, odwołując się do tradycji lat ubiegłych, pragnie zjednoczyć na wspólnym spotkaniu opłatkowym w poszczególnych rejonach Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego i Katechetów, mieszkających i pracujących na terenie naszej diecezji. Biskup Ełcki zaprasza do wspólnej modlitwy, podzielenia się Dobrą Nowiną i słowami życzeń noworocznych
w poszczególnych rejonach naszej diecezji według następującego porządku:

13 stycznia (poniedziałek) – spotkanie Kapłanów w Olecku (par. Podwyższenia Krzyża Świętego)
o godz.10.00; Katechetów (par. NMP Królowej Polski) o godz. 10.30; Sióstr (Dom Sióstr   Albertynek) o godz. 13.00.

– 14 stycznia (wtorek) – spotkanie Kapłanów w Piszu (par. MB Ostrobramskiej) o godz. 10.00;
Katechetów (par. św. Jana Chrzciciela) o godz. 10.30; Sióstr (Dom Sióstr Pallotynek,
ul. Sikorskiego 7) o godz. 13.00.

15 stycznia (środa) – spotkanie Kapłanów w Suwałkach (Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska)
o godz. 10.00; Sióstr (Dom Sióstr Terezjanek, ul. Plater 2a) o godz. 12.00; Katechetów   (Wyższa Szkoła Suwalsko – Mazurska) o godz. 14.00.

16 stycznia (czwartek) – spotkanie Kapłanów w Giżycku (par. św. Kazimierza Królewicza)
o godz.10.00; Katechetów (par. św. Kazimierza Królewicza) o godz. 10.30; Sióstr (Dom Sióstr  Elżbietanek) o godz. 13.00.

– 17 stycznia (piątek)spotkanie Kapłanów w Ełku. Rozpocznie się Mszą św. o godz. 10.00
w Katedrze Ełckiej z racji XVI rocznicy śmierci śp. Księdza Biskupa Edwarda Samsela (kapłani zabierają ze sobą alby oraz  stuły koloru fioletowego); dalsza część spotkania
w Centrum Pastoralno-Administracyjnym.

Spotkanie Katechetów (Centrum Pastoralno-Administracyjne) o godz. 14.00.

20 stycznia (poniedziałek) – spotkanie Kapłanów w Augustowie (Dom Księży Emerytów) o godz. 10.00; Katechetów (Dom Księży Emerytów) o godz. 10.30; Sióstr (Dom Sióstr Rodziny Maryi)
o godz. 13.00.

 

Z Chrystusowym pozdrowieniem

Ks. Jacek Uchan

dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego