Spotkania szkoleniowe dla Kapłanów

Przewielebni Kapłani,

W dniach 15-16 maja odbędą się spotkania szkoleniowe dla wszystkich Kapłanów odnośnie ochrony danych osobowych

15 maja – Ełk, godz. 14.00 w budynku Kurii Biskupiej

16 maja – Suwałki, godz. 14.00 w budynku WSSM przy ul. Curie Skłodowskiej 5

Spotkanie potrwa ok. 2 godzin i jest obowiązkowe dla wszystkich duszpasterzy.

 

z wyrazami szacunku

ks. Marcin Maczan

kanclerz Kurii