Spotkanie formacyjno-szkoleniowe PZC – „Ewangelia w praktyce”

1 lutego 2020 r. Caritas Diecezji Ełckiej zorganizowała szkolenie wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas. Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą i zawierzeniem miłosiernemu Bogu posługi potrzebującym. Następnie powitaliśmy J.E. Ks. Bp. dr. Adriana Józefa Galbasa SAC, któremu przedstawiciele PZC złożyli życzenia z okazji przyjęcia sakry biskupiej.

Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej wygłosił konferencję opartą na biblijnej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Pasterz zauważył, że zaprezentowana postawa to nic innego, jak „Ewangelia w praktyce”. Odnosząc to do posługi miłosierdzia podejmowanej przez PZC, mówił o tym, że nasza pomoc ma być przemyślana i konkretna. Sięganie po Ewangelię, to jednocześnie walka z duchową ślepotą. To trening oczu gotowych dostrzegać potrzebujących i ćwiczenie zdolności do działania oraz nie marnowania otrzymanych zasobów.

Pasterz przywoływał przykłady świętych, którzy pełnili dzieła miłosierdzia. Mówił o św. Wincentym Pallottim, który doskonale zrealizował ideał miłosiernego Samarytanina. W życiu kierował się on maksymą: „Być wszystkim dla wszystkich”. Tak pomagał, żeby nikt nie odczuwał, że jest kimś gorszym, nie odbierał mu godności. Jako źródło siły do naszej posługi miłosierdzia Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej wskazywał na modlitwę i przykłady świętych. Za św. Hieronimem przypomniał, że „to Ty jesteś tym pobitym na drodze, to Ty potrzebujesz Samarytanina, którym jest Chrystus”.

Dalszą część spotkania poprowadził ks. Ryszard Sawicki, wicedyrektor ełckiej Caritas, który przywołał aktualne inicjatywy podejmowane przez diecezjalną organizację charytatywną. Mówił m.in. o rozbudowie centrum senioralnego, budowie magazynu i jałmużnie wielkopostnej na budowę studni w Zambii. Następnie głos zabrała p. Iwona Bakun, koordynator PZC i POPŻ. Przekazała ona informacje dotyczące m.in. POPŻ 2014-2020 Podprogram 2019, Wielkanocnej Zbiórki Żywności, Spiżarni Caritas oraz mówiła o perspektywach zoptymalizowania współpracy z wolontariuszami PZC. Otwarta formuła spotkania była okazją do wzajemnej wymiany doświadczeń, a tym samym profesjonalizacji naszych działań. Spotkanie zakończyło się dyskusją przy kawie i herbacie oraz poczęstunku. Wszystkim przybyłym gościom dziękujemy za miło i pożytecznie spędzony czas.

Iwona Bakun, ks. Ryszard Sawicki