Spotkanie kobiet diecezji ełckiej z Matką Bożą, Królową Rodzin w Rajgrodzie.

W sobotę, 15 lipca, odbyła się XII diecezjalna pielgrzymka kobiet do sanktuarium Matki Bożej, Królowej Rodzin w Rajgrodzie. Uroczystej Mszy św. przewodniczył bp Romuald Kamiński, biskup pomocniczy diecezji ełckiej.

Pielgrzymów powitał diecezjalny duszpasterz kobiet i kustosz sanktuarium ks. prał. Hieronim Mojżuk. „Rodzina w dzisiejszych czasach jest na pierwszej linii w starciu ze złem, dlatego potrzebujemy wsparcia Maryi w naszym życiu publicznym, społecznym a przede wszystkim rodzinnym aby to zło pokonać” – mówił duszpasterz kobiet.

Marek Kamionkowski, psychoterapeuta uzależnień, zajmujący się w Ośrodku Terapii Uzależnień w Starych Juchach leczeniem z nałogów alkoholu, hazardu i komputera, w konferencji do licznie zgromadzonych kobiet przybliżył sytuację kobiety w rodzinie z problemem uzależnienia.

Zwrócił szczególną uwagę, że przyczyną problemów osób uzależnionych są niezdrowe relacje jakie panowały w domu rodzinnym, które doprowadziły do zaburzenia ich osobowości. Tłumaczył również, że alkoholizm czy hazard to choroby, które się leczy. Zachęcał, aby nie bać się i nie wstydzić prosić o pomoc, gdyż sami nie damy rady w walce z nałogiem bliskiej osoby. „Paraliżuje na wstyd, który nas zamyka. Nie może być tak, że wstyd jest potężniejszy od miłości. Miłość nie polega na klepaniu się po plecach, tylko na stawianiu sobie wymagań”– mówił prelegent.

Pielgrzymi z sąsiednich parafii do Rajgrodu przybyli pieszo. Z bazyliki w Augustowie kobiety z kapłanem przyjechały rowerami. Udział wzięły także panie z Białegostoku, Ełku, Rydzewa, Jamin, Janówki, Wiśniowa, Bargłowa.

Biskup zwracając się w homilii do kobiet mówił: „Kościół przedstawia nam szczególną niewiastę jaką jest Maryja – Córka Boga, Matka Syna, Oblubienica Ducha Świętego. Maryja jako wzór najdoskonalszy służy do głębszej refleksji nad kondycją każdej z was jako niewiast”.

Biskup podkreślił, że życie religijne rodziny kształtuje kobieta oraz potrzebę umocnienia wiary. „Szukamy miejsc o szczególnym nasączeniu obecnością Boga, Matki Bożej i Świętych. Przychodzimy tutaj w określonej wspólnocie. Mamy potrzebę wyjścia z codziennego środowiska, żeby mieć sposobność rozmawiania z Panem Bogiem. Do Rajgrodu przychodzimy, aby zobaczyć na ile jesteśmy zanurzeni w Bogu.”– wyjaśniał bp Kamiński.

Zachęcał, aby kobiety wpatrywały się w Maryję, która jest wzorem zawierzenia i wierności Bogu i uczyły się od Niej patrzenia na życie i rozwiązywania problemów. „Z nauki o wielkości Matki Bożej czerpiemy siłę i otuchę dla nas samych”.

Po Mszy św. pielgrzymi zostali zaproszeni przez diecezjalnego duszpasterza kobiet i kustosza sanktuarium ks. prał. Hieronima Mojżuka na wspólna agapę. Zakończeniem spotkania było nabożeństwo Drogi Krzyżowej po ścieżkach Kalwarii Rajgrodzkiej.

Spotkanie z Najświętszą Maryją Panną Królową Rodzin kobiety rozpoczęły modlitwą różańcową. Tajemnice światła odmawiane były w intencji osób uwikłanych w różnego rodzaju uzależnienia.  W rozważania wplecione były fragmenty Akatystu ku czci Bogurodzicy. Na zakończenie Mszy św. kobiety dokonały aktu zawierzenia rodzin Pani Rajgrodzkiej.

rr