Spotkanie Komisji ds. Architektury i Sztuki Sakralnej

 

Komisja ds. Architektury                                                                                                                                                                        Ełk, dnia 9 maja 2017 r.

      i Sztuki Sakralnej

 

Przewielebni Księża Proboszczowie

i Administratorzy parafii Diecezji Ełckiej

 

Uprzejmie zapraszam tych Księży Proboszczów i Administratorów parafii Diecezji Ełckiej, którzy podejmują aktualnie prace budowlane  lub konserwatorskie w swojej parafii,  na spotkanie robocze Komisji ds. Architektury i Sztuki Sakralnej. Odbędzie się ono dnia 25 maja 2017 roku (czwartek), o godz. 10.30 w Kurii Biskupiej. Proszę o wcześniejsze powiadomienie (bp. Romualda) o swoim uczestnictwie.

Oczekując na spotkanie, przesyłam serdeczne pozdrowienia i wyrazy pamięci w modlitwie.

 

+ Romuald Kamiński

Przewodniczący Komisji

ds.   Architektury i Sztuki Sakralnej