Spotkanie Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Diecezjalnym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, w Ełku Mszą św. odpustową o godz. 15.00 rozpocznie się nowy kurs dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św.  w naszej diecezji. Na tę Msze św. powinni udać także wszyscy Szafarze z diecezji. Odpowiedzialnym za formację Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. jest ks. kan. Marek Janowski. Zgłoszenia nowych kandydatów kierujemy na adres Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego. Szafarze zostają posłani przez Księdza Biskupa Ordynariusza, by w niedzielę nosić Komunie Świętą do chorych i w razie poważnej potrzeby wspomagać Księdza Proboszcza w udzielaniu Komunii Św.  podczas Mszy św. Swoją misję Nadzwyczajni Szafarze wykonują czasowo, uczestniczą w systematycznej formacji diecezjalnej i co roku po odbyciu rekolekcji muszą uzyskać na nowo zgodę Ordynariusza do kontynuowania misji.

WDO