Spotkanie opłatkowe pracowników Caritas Diecezji Ełckiej

W sobotę  12 stycznia 2019 r. w Centrum Pastoralno-Administracyjnym Ełckiej Kurii Biskupiej odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników Caritas, przybyłych zarówno z centrali w Ełku, jak i z placówek terenowych. Spotkaniu przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur, który podkreślał, że Chrystus ma się nieustannie rodzić przez posługę miłości miłosiernej pracowników i wolontariuszy Caritas. Biskup wyraził radość ze spotkania z tak licznie przybyłymi pracownikami. Zwracając się do uczestników spotkania poinformował o zbliżających się obchodach: 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny oraz 20. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Diecezji Ełckiej.

Ks. Dariusz Kruczyński, dyrektor ełckiej Caritas podsumował mijający rok i podziękował za ofiarną posługę wszystkim pracownikom. Podzielił się również planami na przyszły rok, m.in. związanymi z budową centrum senioralnego. Życzył, aby wszyscy pracownicy odnajdywali w sobie tą miłość, jaką jest Caritas.

W świąteczną atmosferę uczestników spotkania wprowadził śpiew kolęd i pastorałek oraz jasełka przygotowane przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Ełku, w reżyserii p. Hanny Tyszkiewicz. Spotkanie opłatkowe, ubogacone oprawą muzyczną w wykonaniu Jolanty Wilczyńskiej oraz Daniela i Aleksandry Szejdów, zakończyło się wspólną agapą.

ks. Ryszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

ds. formacji i wolontariatu