Spotkanie opłatkowe z Akcją Katolicką, pracodawcami i przedsiębiorcami

„Jako ludzie ochrzczeni, żyjmy Ewangelią, słowami Chrystusa a wtedy będziemy szczęśliwi i będziemy uszczęśliwiać innych”- mówił bp Jerzy Mazur w Niedzielę Chrztu Pańskiego do zgromadzonych na Mszy św. w katedrze ełckiej przedsiębiorców, pracodawców i członków Akcji Katolickiej.

Biskup nawiązując do Ewangelii, przypomniał, że wszyscy poprzez chrzest zostaliśmy zanurzeni w Łasce Bożej i zachęcał, aby na wzór św. Jana Chrzciciela, wypełniać swoją misję i iść taką drogą pokory i wiary, która zawsze jest spotkaniem z Jezusem.

„Mamy nieść Chrystusa poprzez nasze słowo i życie, obwieszczając Królestwo Boże. Jako ludzie ochrzczeni, żyjmy Ewangelią, słowami Chrystusa a wtedy będziemy szczęśliwi i będziemy uszczęśliwiać innych. Na drodze do Królestwa Bożego winniśmy żyć miłością do Boga i drugiego człowieka, służyć sobie nawzajem, być dla siebie bliźnimi. Naszą mocą jest Duch Święty, którym napełnieni czyńmy dobro”- wskazywał kapłan.

Zwracając się do członków Akcji Katolickiej stwierdził, że jest to „jedna ze wspólnot, która pomaga człowiekowi w umacnianiu się na drodze wiary”.

Biskup ełcki zwrócił uwagę na to iż w obecnym świecie wiara jest mocno zagrożona: „Ludzie wiary są niejednokrotnie atakowani. Dzisiaj być chrześcijaninem to być człowiekiem mocnej wiary. Wiara daje nam nadzieję na życie wieczne. Jak ważna jest wiara i nadzieja mówiła Maryja podczas swoich objawień, zostawiając przesłanie, by przygotować drogę na przyjście Syna Bożego”.

Po Mszy św. w siedzibie Kurii Diecezji Ełckiej biskup podsumował miniony rok i wyraził wdzięczność obecnym „za to dobro, które tworzyliśmy wspólnie i które przez nas było tworzone. Dziękuję tym, którzy udzielają wsparcia modlitewnego oraz materialnego w realizowaniu apostolskiej misji Kościoła, polegającej na organizowaniu działań  w swoich środowiskach i otoczeniu przyczyniających się do rozwoju życia chrześcijańskiego”.

Rok będzie znaczony obecnością nowymi wyzwaniami. Na szczególną uwagę zasługuje miesiąc czerwiec, gdzie będziemy obchodzili 20. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w ziemi ełckiej oraz 40.rocznicę pierwszej pielgrzymki papieża Polaka do Ojczyzny. Natomiast w październiku, ustanowionym przez papieża Franciszka miesiącem misyjnym, w naszej diecezji odbędzie się II Kongres Misyjny. „Myślę, że powinno to stać się także naszym wielkim wspólnym zadaniem. A także rodzina jest dla nas ogromnym wyzwaniem. Życzę aby, te wyzwania przed którymi stoimy były rozpoznawane i wypełniane mocą Ducha Świętego – powiedział nawiązując do nadchodzących wydarzeń biskup.

„Patrząc w przyszłość tego roku który rozpoczynamy, życzę aby Bóg was umacniał w życiu osobistym, rodzinnym i życiu zawodowym. Życzę, abyście jako pracodawcy mogli odczuwać to umocnienie Boże. W tym codziennym życiu niech to umocnienie będzie zawsze odczuwalne” – podkreślał bp Mazur.

W diecezji ełckiej tradycją stały się noworoczne spotkania bp. Mazura z pracodawcami, przedsiębiorcami oraz członkami Akcji Katolickiej. Wśród uczestników spotkania obecni byli prezydent miasta Ełku, przedstawiciele samorządu miejskiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele miejskich oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, wymiaru sprawiedliwości i oświaty, organizacji pozarządowych i związków zawodowych, lekarze, bankowcy, a także przedsiębiorcy.

rr