Spotkanie środowisk misyjnych diecezji ełckiej oraz Rodziny Radia Maryja w ełckiej katedrze

W święto św. Apostołów Szymona i Judy, środowiska misyjne diecezji ełckiej oraz Rodzina Radia Maryja spotkały  się w Ełku, w parafii katedralnej pw. św. Wojciecha. Wcześniej odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja oraz zelatorek i zelatorów Żywego Różańca z Ojcem Redemptorystą w budynku Kurii Biskupiej. Przed uroczystą Eucharystią program teatralny pt. „Zanieśmy światu miłość” zaprezentowała grupa aktorów, amatorów z Gołdapi, pod opieką ks. Mariusza Pawliny.

Mszy św. przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Podczas homilii przypomniał zebranym, że być uczniem misjonarzem, to być człowiekiem zjednoczonym z Bogiem przez modlitwę i modlić się o Ducha Świętego, by pełnić wolę Bożą, wypełniając powierzoną misję, że być uczniem misjonarzem to być świadkiem, to żyć, jako świadek, świadczyć swoim życiem, że znamy Jezusa, że być uczniem misjonarzem to szerzyć pokój i radość, to miłować wszystkich nawet nieprzyjaciół, ze względu na umiłowanie nas przez Jezusa.

Dzisiejszy świat oczekuje na wiarygodnych świadków Ewangelii. Tymi świadkami są święci i błogosławieni, którzy wołają o naszą świętość i o nasze świadectwo życia wiarą (…) Misja Kościoła naszego wieku pilnie potrzebuje uczniów misjonarzy, którzy własnym życiem będą ukazywać obecność Jezusa Chrystusa, którzy będą Jego świadkami. Dzisiejszy świat potrzebuje świętych uczniów misjonarzy, bo potrzebuje Chrystusa – zaznaczył biskup ełcki.

Bp Mazur zachęcał to podjęcia zobowiązań, które wypływają z faktu chrztu świętego, do podjęcia misji, każdy na własna skalę i na własny sposób: Jezus, który nas powołał także nas posyła, by głosić Dobrą Nowinę o zbawieniu i być Jego świadkami. To jest dzisiaj nasza misja. Wszyscy potrzebujemy Boga, owego Boga, który okazał swoje oblicze i otworzył swe serce – Jezusa Chrystusa. Poznawajmy Go, bo mamy być świadkami nie jakieś idei, ale świadkami Osoby, Jezusa Chrystusa. Nawiązujmy z Jezusem osobistą relacje na Eucharystii, adoracji, modlitwie, we wspólnocie.

Ewangelizacja nie będzie niczym innym, jak głoszeniem tego, czego się samemu doświadczyło. Mając radość ze spotkania z Chrystusem winniśmy się tą radością dzielić. Ewangelizacja to także zaproszenie innych do wejścia w tajemnicę wspólnoty z Jezusem – dodał Ordynariusz ełcki

Przewodniczący KEP ds. Misji zauważył fakt obowiązkowej modlitwy za pracujących na misjach. W czasie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego jesteśmy zachęcani do modlitwy za misje. Papież Franciszek w orędziu napisał, że sercem misji Kościoła jest modlitwa. Trwajmy na modlitwie jak uczy nas Jezus, jak uczą nas święci i błogosławieni (…) Uczyńmy wszystko w tym Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym, aby wspólnoty różańcowe wybuchły na nowo ogniem modlitwy (…) Ta modlitwa jest bronią i tarczą przeciwko złu, grzechowi i szatanowi. To jest skarb, który winniśmy odkrywać – podkreślił bp Mazur.

Być posłanym to nie oznacza, że musimy wyruszyć na inny kontynent. Być posłanym oznacza iść do tych, których spotykamy w codziennym życiu. Jesteśmy posłani do członków rodziny. Rodzice posłani do dzieci, lekarze do chorych, nauczyciele do uczniów. Bądźmy Ewangelią dla drugiego człowieka, głośmy im Chrystusa i wspomagajmy duchowo i materialnie tych, którzy głoszą Ewangelię aż po krańce ziemi. Czyńmy to na mocy chrztu św., który włączył nas do Kościoła, a ten „ze swej natury jest misyjny” – tłumaczył bp ełcki

Wieczorem WSD w Ełku stanie się tymczasowym studiem Radia Maryja. Realizowana będzie tutaj audycja z cyklu „Rozmowy niedokończone” pt. „Powołania misyjne”.

ks.kz

19.10.28 -Homilia transmitowana przez TV Trwam.org (1) – homilia bp. ełckiego do pobrania