Spotkanie wolontariuszy misyjnych

„Świat potrzebuje być dotknięty i uzdrowiony przez piękno i przez bogactwo Bożej miłości Współczesny świat potrzebuje świadków tej miłości Potrzebuje on, abyście byli solą ziemi i światłem świata.” JP II

W radosnej, pełnej entuzjazmu atmosferze, odbyło się w sobotę 12 września, w Ełku spotkanie osób z naszej diecezji, które wyjeżdżały do innych krajów w ramach wolontariatu misyjnego. Okazało się, że pełnili oni posługę wolontariacką w następujących krajach: Kenia, Tanzania, Peru, Ekwador, Kazachstan, Rumunia oraz Albania.

Uczestnicy opowiadali o swoich doświadczeniach misyjnych. Zastanawiali się także jak mogą pomóc w realizacji przedstawionej przez Ks. Biskupa Jerzego Mazura idei Ełckiego Wolontariatu Misyjnego. Ks. Arkadiusz Dardziński opowiedział o planowanym w najbliższych dniach wyjeździe na misje do Tanzanii i poprosił o modlitewne wsparcie. Koordynatorzy Ełckiego Wolontariatu Misyjnego: Ks. Krzysztof Karski i S. Donata Topa OSB przedstawili program formacji wolontariuszy oraz zasady organizacji wyjazdów misyjnych. Ks. Przemysław Pastewski ukazał różne inicjatywy misyjne podejmowane na terenie diecezji ełckiej a alumn Adam Brygała opowiedział o działalności Kleryckiego Koła Misyjnego „Baba Yetu”.

Spotkanie zakończyło się w kaplicy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia w następujących językach: polski, suahili, hiszpański, albański i rosyjski. Następnie Ksiądz Biskup Jerzy udzielił błogosławieństwa w języku twi, którym przed laty posługiwał się jako misjonarz w Ghanie. Rozdał także wolontariuszom zapalone od paschału świece i zachęcił, aby wciąż na nowo rozniecali w swoich sercach zapał misyjny i swoim przykładem pociągali innych do tego, aby współpracując z misjonarzami nieśli Ewangelię aż na krańce świata.