STOLICA MAZUR STOLICĄ KULTURY. PRZYSTANEK FILM

STOLICA MAZUR STOLICĄ KULTURY. PRZYSTANEK FILM realizowanego w ramach grantu przyznanego nam przez Urząd Miasta Ełk.

Miło nam poinformować, a zarazem zaprosić, na kolejne spotkanie w ramach  projektu STOLICA MAZUR STOLICĄ KULTURY. PRZYSTANEK FILM realizowanego w ramach grantu przyznanego nam przez Urząd Miasta Ełk.

Tym razem zapraszamy wszystkich uczniów szkół średnich do udziału w szczególnych zajęciach, w ramach których poznają tajniki powstawania filmu, dzieła audiowizualnego, bookletu i innych nowoczesnych for przekazu.

Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.
Zatem do dzieła – dzwońcie i zapisujcie: tel. 876216837 lub 516080507

ZAJĘCIA 18 marca 2019 r. od godz. 9.00

  1. Warsztaty o zawodach filmowych, pomysł na film
    Prowadząca – Adrianna Miszczyk – producent filmowy (3 godziny) I. Zawody Filmowe, Czyli kto jest kim w procesie tworzenia dzieła audiowizualnego. Zapoznanie słuchaczy z zawodami filmowymi oraz ich kompetencjami II. Analiza krótkich form filmowych. Uwrażliwienie słuchaczy na poszczególne elementy składające się na film. Słuchacze podczas oglądania filmów będą mieli za zadanie, aby rozpoznać poszczególne prace poszczególnych pionów ekipy filmowej, w tym co należy do pracy scenografa, operatora obrazu, reżysera, operatora dźwięku itd. III. Sztuka prezentacji projektu – czym jest booklet, Pinterest, jak szukać inspiracji. IV. Napisanie pomysłu na film na podstawie autentycznych wydarzeń z artykułu z gazet. Ćwiczenie to ma na celu zaktywizowanie słuchaczy, otworzenie ich na niekonwencjonalne pomysły. Słuchacze będą mieli do wyboru krótkie artykuły z gazety, na podstawie których napiszą treatment czyli jednostronicowy pomysł na film. Słuchacz przeczyta swój pomysł, po czym nastąpi wspólna analiza projektu oraz próba nadania projektowi różnych konwencji za pomocą propozycji scenografii, kostiumów, dźwięków.
    2. Warsztaty NIE-ZŁA SZTUKA
    Prowadząca Katarzyna Kimak – ASP Warszawa (3 godziny) Performance, happening, land art, sztuka wideo – to tylko kilka z enigmatycznych pojęć, które funkcjonują we współczesnym świecie kultury. Czym jest sztuka i dzieło artystyczne? Jakie jest ich znaczenie dla człowieka? Czym sztuka różni się od innych rodzajów aktywności ludzkiej? Jaka jest jej rola w rozwoju cywilizacji? Co konstytuuje obiekt dziełem sztuki – autor czy odbiorca? Czy może istnieje ono niezależnie od nich? Na te i wiele innych pytań odpowie autorka warsztatów. Podejmie również próbę zaszczepienia wśród uczestników osobistego podejścia i własnej refleksji na temat sztuki – co lubię, co mi się podoba, co mi się nie podoba i dlaczego, jak opisać to, co mi się podoba, jakich słów i języka użyć. Cele warsztatów: • Edukacja artystyczna, kulturalna i estetyczna, • Rozbudzenie wrażliwości artystycznej i kreatywności, • Rozwój zainteresowań humanistycznych, a także postaw świadomego odbiorcy sztuki i kultury, • Propagowanie i poszerzenie wiedzy o sztuce, kulturze oraz fotografii rodzimej i obcej, • Poznanie uniwersalnych zasad kreacji artystycznej na przykładzie różnych from nowych mediów, • Poruszenie wyobraźni uczestników, nauka odczytywania emocji. Umiejętności – uczeń jest zdolny do: • Pogłębionej refleksji nad przedstawionym materiałem wizualnym, • Świadomego uczestnictwa w odbiorze kultury i sztuki, • Bardziej profesjonalnej analizy, opisu i oceny dzieł sztuki i fotografii, • Samodzielnego badania oraz rozumienia kultury współczesnej. W programie warsztatów przewidziane jest omówienie najważniejszych zjawisk artystycznych sztuki współczesnej oraz postaw twórczych, połączone z dyskusją aktywizującą młodzież do wyrażenia swojej opinii. Uczestnicy warsztatów zdobędą wiedzę na temat elementów analizy dzieła sztuki i fotografii.

 

W oczekiwaniu

s. Blanka OSB