STUDIUM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY DIECEZJI EŁCKIEJ im. św. Jana Pawła II – rekrutacja

STUDIUM MAŁŻEŃSTWA I RODZINY DIECEZJI EŁCKIEJ

im. św. Jana Pawła II

Ogłaszamy rekrutację do Studium Małżeństwa i Rodziny Diecezji Ełckiej im. św. Jana Pawła II. Studium obejmować będzie  120 godzin zajęć, które odbywać się będą w soboty, średnio raz w miesiącu.

Ukończenie studium uprawnia – po uzyskaniu Misji Biskupa Ełckiego – do pracy w katolickich poradniach rodzinnych i zespołach interdyscyplinarnych przygotowujących narzeczonych do sakramentu małżeństwa.

Zajęcia rozpoczną się w sobotę, 6 października 2018 r. o g. 10.00 i odbywać się będą w Centrum Oświatowo Dydaktycznym w Ełku (Plac Katedralny 1).

Zgłoszenia należy przesłać do dnia 28 września 2018 r. na adres: wdr@diecezja.elk.pl podają imię, nazwisko, parafię, adres zamieszkania, adres mailowy i numer kontaktowy. Zgłoszeń można również dokonywać w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Ełckiej Kurii Diecezjalnej: Ełk, Plac Katedralny 1; tel. 87 621-68-15. Na pierwsze spotkanie należy również dostarczyć zgodę proboszcza na udział w studium.

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Ełckiej