Suwałki – Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rys historyczny: Kościół został wzniesiony w roku 1840 jako cerkiew Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny według projektu Henryka Marconiego przy współudziale rosyjskiego architekta Tona i Szpinalskiego. Po zajęciu miasta przez wojska niemieckie cerkiew zamieniono na kościół katolicki. Zdjęto wtedy też cerkiewne wieżyczki. Obecnie jest to kościół Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, którą erygował dnia 29 czerwca 1992 r. Ks. Bp Wojciech Ziemba. Kościół jest budynkiem wolnostojącym o stylu klasycystycznym, wybudowany na planie krzyża -trójnawowy. Dekretem Bpa Jerzego Mazura, Biskupa Ełckiego, z dniem 2 kwietnia 2014 kościół został ustanowiony Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego.

Odpust: Najświętszego Serca Pana Jezusa, Niedziela Miłosierdzia Bożego.

Księgi parafialne: od 1992 r., kronika parafialna również od 1992 r.

Plebania: Budynek po Komendzie Wojewódzkiej Policji, pozyskany na potrzeby parafii w latach 90-tych. Dom piętrowy o powierzchni 1280 metrów kwadratowych. Parter zajmowany jest przez Parafialną Podstawową Szkołę Romską. Mieszczą się tam sale lekcyjne, sala komputerowa, przedszkole dla dzieci romskich i pokój nauczycielski. Ma tam również miejsce biblioteka parafialna i kancelaria. Piętro budynku przeznaczone jest dla potrzeb parafii. Są tam mieszkania księży wikariuszy, kuchnia i refektarz, oraz pokoje dla gości. W suterenie budynku są pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia Punktu pomocy najuboższym, pomieszczenia ministranckie jak również kaplica neokatechumenalna.

 Adres:

Kościuszki 58
16-400 Suwałki
Telefon: (87) 566-39-37
Fax: (87) 566 58 16

Msze święte:

7:00
9:00
10:30
12:00
17:00
20:30
Dni powszednie: 7:00; 12:00; 15:00; 18:00