Św. Jan Paweł II patronem Szkoły Podstawowej w Wieliczkach

Dnia 16 października 2020 r. w Wieliczkach miała miejsce szczególna uroczystość. 100-lecie urodzin Karola Wojtyły i 42. rocznica jego powołania na Stolicę Piotrową stały się doskonałą okazją do nadania imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Wieliczkach.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy św. w kościele pw. Narodzenia NMP w Wieliczkach. Ks. Proboszcz kan. Antoni Sawicki powitał J.E. Ks. Bpa Jerzego Mazura SVD, prosząc o sprawowanie Najświętszej Ofiary w intencji społeczności szkolnej, o pasterskie błogosławieństwo i oddanie pod opiekę św. Jana Pawła II. Biskup Ełcki przywołał w homilii osobę i nauczanie Patrona, a na zakończenie Mszy św. poświęcił sztandar placówki oświatowej.

Następnie społeczność szkoły i zaproszeni goście przemaszerowali do szkolnej sali gimnastycznej, gdzie odbyła się dalsza cześć ceremonii nadania placówce imienia i przyjęcia sztandaru. Uroczystości odbyły się z zachowaniem wszelkim obostrzeń wymuszonych przez pandemię koronawirusa. Z tego powodu nie mogła w nich wziąć udziału cała społeczność Szkoły Podstawowej w Wieliczkach, a jedynie jej reprezentanci. Ograniczono również liczbę zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się m.in.: Ks. Bp Jerzy Mazur SVD – Biskup Ełcki, p. Wojciech Kossakowski – Poseł na Sejm RP, p. Wojciech Cybulski – Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty, p. Jarosław Kuczyński – Wójt Gminy Wieliczki oraz p. Mirosław Borowski – Przewodniczący Rady Gminy Wieliczki. Wszystkich serdecznie powitał p. Marek Dobrzyń – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieliczkach, który podczas uroczystości został odznaczony Medalem Edukacji Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Głównym puntem ceremonii było nadanie szkole imienia św. Jana Pawła II. Przewodniczący Mirosław Borowski odczytał uchwałę Rady Gminy Wieliczki w tej sprawie. Wraz z imieniem szkoła otrzymała również sztandar, który p. Hubert Giedrojć z Rady Rodziców wręczył p. Jarosławowi Kuczyńskiemu – Wójtowi Gminy Wieliczki, a ten przekazał go dyrektorowi szkoły. Następnie sztandar przejął poczet sztandarowy – uczniowie Zuzanna Miezianko, Maja Gładyszewska i Aleksander Woronko. Uroczystości uświetnił program artystyczny przygotowany przez uczniów. Na zakończenie wspólnie zaśpiewano ulubioną pieśń św. Jana Pawła II pt. „Barka”. W holu szkoły odsłonięto i poświęcono tablicę upamiętniająca nadanie szkole imienia św. Jana Pawła II.

 

Foto: Głos Olecka wieliczki.wm.pl