„Światło które łączy…” – Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do diecezji ełckiej

We wtorek, 18 grudnia, w godzinach wieczornych, harcerze z Hufca ZHP w Ełku przekazali Betlejemskie Światło Pokoju na ręce bp. Jerzego Mazura, biskupa ełckiego. Przedstawicielka harcerzy ZHP przybliżyła historię roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju i złożyła życzenia Bożonarodzeniowe. Uroczystość rozpoczęła się ogniskiem rozpalonym od Betlejemskiego Światła Pokoju, po czym ten przekazywany z rąk do rąk znak płonącej świecy uroczyście został wprowadzony do katedry ełckiej przez bp. Jerzego Mazura.

Betlejemskie Światło Pokoju do diecezji ełckiej dotarło dzięki przedstawicielom z Hufca ZHP Ełk. „Wspólnota harcerska przyniosła nam Światło Betlejemskie. Wpatrując się w ten ogień, w to światło mamy świadomość ze Jezus jest wśród nas. Chrystus pragnie umocnić nas Swoim Duchem, bo tylko w Mocy Bożego Ducha, będziemy światłem, które świeci a nie kopci. To my dzisiaj mamy być światłem, które oświeca, łączy, umacnia. Bądźmy tym światłem dając świadectwo o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat aby nas zbawić, aby Jego Ewangelia dotarła aż po krańce ziemi. Wtedy te słowa Hasła: Światło, które nas łączy” będą jeszcze bardziej aktualne” – zauważył bp Mazur.

W czasie Mszy św. zwracając się do harcerzy pasterz diecezji dziękując im za to, że nie tylko pragną nieść to światło, które płonie w Betlejem, ale także pragną „zgłębiać i poznawać jak postępować jako prawdziwi harcerze Jezusa Chrystusa i prawdziwi patrioci”, życzył, aby ich posługa przynosiła dobre owoce.

„Światło, to Chrystus, który jest Światłością świata. To Jezus jest Światłem i to Jezus nas łączy i nas jednoczy. Budujcie w sobie to, co jest pokojem serca i nie bądźcie skąpi jeśli chodzi o przekazywanie go innym. Prośmy i otwierajmy się na moc Bożego Ducha spotykając się z Chrystusem i przyjmując Go w Komunii świętej” – mówił biskup.

Na zakończenie Eucharystii 12 harcerzy z rąk bp. Jerzego Mazura otrzymało Światło Betlejemskie. W ten symboliczny sposób harcerze – jak 12 apostołów – zostali rozesłani do dzielenia się tym znakiem pokoju w całej diecezji.

„Sztafeta Światła ukazuje to szczególne światło, które idzie od Boga. Wskazuje na dogłębne przenikanie ludzkiego życia światłem Jezusa, który „mrok rozjaśnia” i jest naszym Zbawicielem” – mówił ks. hm Tadeusz Białous, diecezjalny duszpasterz harcerzy diecezji ełckiej.

Dzień przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju już tradycyjnie jest dniem spotkania opłatkowego harcerzy. Po Mszy św. odbyła się wigilia hufca, którą zaszczycił obecnością bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Dzieląc się ze wspólnotą harcerską opłatkiem podziękował im za gotowość pomocy w każdej sytuacji, za chęć i wolę poznawania i życia dobrymi wartościami. Zwrócił uwagę, że „każdy harcerz winien być takim światłem, które łączy”. Na wzór pasterzy, którzy przybyli do Nowonarodzonego, ordynariusz zachęcał młodych, aby młodzi odważnie dawali świadectwo o Jezusie i aby kroczyli taką drogą wiary, która zawsze jest spotkaniem z Jezusem.

Tegorocznej wędrówce Światła przyświeca hasło „Światło które łączy…”. „To zadanie dla nas. W świecie, w którym jest tyle kłótni i sporów, my harcerze niosąc dzisiaj to światło chcemy też być tymi którzy budują zgodę i jedność” – mówił ks. hm Tadeusz Białous zapewniając jednocześnie, że „to hasło wpisuje się w formację harcerską i wypełnianie zadań, których podejmują się drużyny”.

Harcerze w najbliższych dniach dokonają przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju urzędom i instytucjom miasta.

Betlejemski Ogień płonie w naszych domach już od 28 lat. Co roku płomień odpalany jest przez austriackich skautów w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem, a następnie pokonuje kilka tysięcy kilometrów, aby znaleźć się w Polsce i zapłonąć na wigilijnych stołach. Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 w Linz, w Austrii, jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Od 25 lat, czyli od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom, Światło przekazywane jest na świecach Caritas Polska. To właśnie BŚP i świeca stały się nieodłącznymi elementami Bożego Narodzenia, a palący się płomień symbolem braterstwa, pokoju i pomocy bliźnim.

rr