Światowy Dzień Chorego w DPS „Misericordia” w Ełku

J.E. Ks. Bp dr Adrian Józef Galbas SAC 13 lutego 2021 r. odwiedził mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Misericordia” w Ełku. Okazją do spotkania i wspólnej modlitwy były obchody Światowego Dnia Chorych przeniesione z 11 lutego, liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Biskup Pomocniczy Diecezji Ełckiej celebrował Eucharystię w kaplicy i udzielił Sakramentu Namaszczenia Chorych.

Pasterz odniósł się w homilii do fragmentu z Księgi Izajasza – prorockiego wezwania do radości w tragicznym położeniu narodu wybranego: „Radujcie się wraz z Jerozolimą, weselcie się w niej wszyscy, co ją miłujecie” (Iz 66, 10). W ten sposób wzywał ludzi chorych i cierpiących do nadziei. Nawiązał do Ewangelii o Kanie Galilejskiej, gdzie Maryja dostrzegła na weselu brak wina. Tę sytuację odczytał w kontekście naszych braków i przypomniał, że: „Maryja widzi Twoją chorobę, Twoją słabość, widzi Twój smutek, widzi Twoją samotność…”. Biskup zachęcał do odsłonięcia naszej biedy przed Maryją, która wzywa nas: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5). Wypełnić prośbę Maryi, to właściwie przeżyć swoje chrześcijańskie życie. Zauważył, że w czasie pandemii wiele osób umiera bez spotkania z Chrystusem. Przypomniał, by ci, którzy mogą, korzystali z posługi sakramentalnej kapłana, mówiąc, że „Sakrament namaszczenia chorych to ten piękny sposób, poprzez który Pan Jezus przychodzi do tej naszej biedy, do tego naszego nieszczęścia, do tego naszego cierpienia. I przychodzi w taki sposób, że my wręcz odczuwamy Jego obecność”.

Oprócz podopiecznych i pracowników DPS „Misericordia”, Ks. Biskup odwiedził mieszkańców Domu Samotnej Matki im. bł. Marianny Biernackiej oraz wspólnotę Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Placówki, które prowadzi Caritas Diecezji Ełckiej to konkretne formy troski Kościoła o samotne matki z dziećmi i osoby w podeszłym wieku. DPS „Misericordia” oferuje wsparcie i opiekę nad osobami starszymi i przewlekle somatycznie chorymi. Oparcie na Bogu czasu starości pozwala wykorzystać maksymalnie blaski tego okresu życia oraz twórczo przemieniać jego cienie.

ks. Ryszard Sawicki

Fot. Agnieszka Laskowska