Światowy Dzień Chorego – 11. 02. 2017 r.

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny (Łk 1,49)” te słowa są hasłem 25. Światowego Dnia Chorego, który będziemy obchodzili 11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dzień ten został ustanowiony w 1992 r. przez św. Jan Paweł II.

Papież Franciszek w orędziu na Dzień Chorego nawiązuje do objawień Maryi w Lourdes. Papież podkreśla w nim niezbywalną godność chorych i niepełnosprawnych, ich życiową misję. Nigdy nie stają się oni zwykłymi przedmiotami, choćby zdawali się być tylko bierni. Ojciec Święty zwraca uwagę, że po objawieniach Bernadeta dzięki modlitwie przemieniła swą słabość w oparcie dla innych. Ofiarowała swe życie za zbawienie ludzkości, modliła się za grzeszników, co też jest misją chorych. Powołana do życia zakonnego, stała się wzorem dla wszystkich pracowników służby zdrowia.

W orędziu na Światowy Dzień Chorego Ojciec Święty zachęca również do szerzenia kultury szacunku dla życia, zdrowia i środowiska naturalnego. Służbie zdrowia i rodzinom chorych życzy stawania się zawsze radosnymi znakami miłości Boga.

W tym szczególnym dniu będą sprawowane Msze św. w szpitalach ełckich o godzinie 15.00 oraz w diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego,  o godz. 12.00.

Natomiast w konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach, Msza św. z udziałem chorych będzie sprawowana o godz. 10.00, a w kaplicy szpitalnej o godz. 15.00.

Ks. Janusz Niedźwiecki, kapelan 108 Szpitala Wojskowego w Ełku