Święcenia diakonatu

„Pamiętajcie, cokolwiek by się działo w waszym życiu – ufajcie, że Jezus jest z wami. Jezus nie obiecuje łatwego życia, ale obiecuje swoją pomoc, swoją obecność, swoją łaskę” – mówił do nowo wyświęconych diakonów bp Jerzy Mazur. W pierwszą sobotę miesiąca, 5 maja bp Jerzy Mazur udzielił święceń diakonatu czterem alumnom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.

Od kilku lat w diecezji ełckiej święcenia diakonatu odbywają się w różnych miejscowościach diecezji. W tym roku uroczystość święceń odbyła się w Bargłowie Kościelnym w parafii pw. Podwyższenia Krzyża, skąd pochodzi jeden z wyświeconych diakonów.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup ełcki. Zwracając się do alumnów bp Mazur powiedział: „Rozważajcie waszą drogę, do świętości, do kapłaństwa w świetle drogi Apostołów. Zaufaliście Chrystusowi i idziecie tą drogą, na którą was powołał. Pamiętajcie cokolwiek by się działo w waszym życiu ufajcie, że Jezus jest z wami. Jezus nie obiecuje łatwego życia, ale obiecuje swoją pomoc, swoją obecność, swoją łaskę. On mówi: „miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16,33)”

Wyjaśniając znaczenie posługi diakona, Biskup przypomniał, że już w powołanie diakonów wpisane jest głoszenie Ewangelii, radosnej nowiny o zbawieniu, ale trzeba oprzeć się na ufności Bogu. „Wy, jako diakoni a przede wszystkim jako kapłani zostaniecie posłani, by innych prowadzić do celu, do Ojca. Ufając Bogu, który was posyła, możecie iść i przewodzić innym, mając pewność, że idziecie dobrą drogą. Na tej drodze zbawicie siebie i innych doprowadzicie do zbawienia, do Nieba. To jest wielka odpowiedzialność, bo stawką jest życie wieczne moje i tych, do których Bóg mnie posyła” – mówił kapłan.

„Na tej drodze, będą różne trudności, kryzysy, problemy. Znasz swoje możliwości. Ważne byś poznawał moc darów Ducha Świętego. Jeżeli chcesz sam, swoimi możliwościami rozwiązywać problemy, pokonywać trudności zawsze będziesz żył w strachu i lęku. Z Jezusem Chrystusem, który od Ojca daje nam Ducha Świętego dasz radę pokonać dystans, etapy na drodze diakonatu, kapłaństwa. Pozostaniesz wierny Chrystusowi do końca” – tłumaczył pasterz diecezji.

Ks. dr Antoni Skowroński, rektor WSD, dziękując rodzinom, parafiom i wszystkim, którzy przyczynili się do powołania obecnych diakonów zachęcał, aby nie ustawać w modlitwie o nowe, święte powołania do służby Bogu

Nowi diakoni złożyli na ręce ordynariusza diecezji ełckiej przyrzeczenie wierności Kościołowi oraz posłuszeństwa biskupowi innego następcom, oraz śluby czystości, a po litanii błagalnej do wszystkich świętych, gdy leżeli krzyżem na ziemi, biskup ełcki bp Jerzy Mazur po nałożeniu rąk na głowę diakonowi i modlitwie udzielił święceń. Nowo wyświęceni diakoni w ciągu najbliższego roku podejmą posługę w diecezji a zarazem rozpoczną ostatni okres formacji, przygotowujący do kapłańskich święceń.

Święcenia diakonatu to pierwszy stopień święceń. Od tej pory są osobami duchownymi, które mogą pomagać księżom w ich posłudze kapłańskiej. Mogą błogosławić małżeństwa, chrzcić, święcić dewocjonalia. W imieniu Kościoła są zobowiązani do modlitwy za wszystkich ludzi, za cały świat i za cały Kościół.

Dla nowych diakonów to ważny dzień, kiedy odpowiadają „tak” na powołanie jakim ich Pan Bóg obdarzył. „Ostatnio bardzo spodobało mi się takie świeckie określenie na diakona jak stażysta. W sercu noszę obraz Kapłana, który wszystko pokłada w Bogu. Na wzór, ostatnio bardzo popularnego, o. Dolindo, kapłana bardzo rozmiłowanego w Bogu i Kościele, który na każdym kroku swojego życia mówi „Ufaj Bogu”. Mam obraz kapłana, który ma bardzo wyjątkową relację z Bogiem, i który właśnie przez swój kontakt z Bogiem ubogaca innych tym co sam otrzymał od Boga. Bóg nie powołuje zdolnych, ale uzdalnia powołanych. Wierzę, że Jezus zajmie się wszystkim i dopełni wszelkich moich ludzkich ułomności. Bo jak powiedziała św. Teresa Wielka „Bóg sam wystarczy” – mówił dk. Piotr Bączyński

Do święceń diakonatu alumni przygotowywali się przez pięć lat formacji. Ostatnim jej etapem były rekolekcje, które poprowadził dla nich ojciec duchowny ks. dr Dariusz Zalewski.

Uroczystość święceń zgromadziła wielu kapłanów, rodziny i przyjaciół nowych diakonów oraz wierni z parafii i wspólnot, z których wywodzą się diakoni.

Po pięciu latach studiów i formacji seminaryjnej święcenia diakonatu otrzymali alumni piątego roku: dk. Piotr Tadeusz Bączyński z par. pw. Trójcy Świętej w Rucianem Nida,  dk. Piotr Bortkiewicz z par. pw. Świętej Anny w Giżycku, dk. Radosław Gulan z par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym, dk. Cezary Kościuk z par. pw. Świętego Jana Chrzciciela w Augustowie.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą przygotowaną przez alumnów Wyższego Seminarium Duchownego oraz proboszcza i parafian parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym .

W sobotę 12 maja 2018 r. w katedrze św. Wojciecha w Ełku bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, udzieli święceń kapłańskich trzem diakonom.

rr

fot. Paweł Sokołowski, WSD Ełk