Święcenia diakonatu

W sobotę 6 maja, bp Jerzy Mazur udzielił święceń diakonatu trzem alumnom z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku. Od kilku lat w diecezji ełckiej święcenia diakonatu odbywają się w różnych miejscowościach diecezji. W tym roku uroczystość święceń odbyła się w Augustowie w parafii pw. św. Jana Chrzciciela, skąd pochodzi jeden z wyświeconych diakonów.

Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił biskup ełcki. Hierarcha zaznaczył, że tegoroczne święcenia odbywają się w szczególnym czasie –  roku jubileuszowym diecezji ełckiej a także jubileuszu 100 lecia objawień fatimskich. Przypomniał, że św. Jan Chrzciciel, patron parafii w której odbywają się święcenia diakonatu poprzez gorliwe wypełnianie woli Bożej wyznacza program przeżywania diakonatu i kapłaństwa.

Zwracając się do alumnów bp Mazur powiedział: „Nie ma piękniejszego powołania, by iść i nieść Chrystusa innym, nieść im Ewangelię, radość, nieść im nadzieją i pokój. W ten świat wchodzicie jako diakoni a w przyszłości jako kapłani. Bądźcie zawsze prawdziwymi uczniami Chrystusa. Wsłuchujcie się w Jego głos.”

Hierarcha wyjaśnił też znaczenie posługi diakona. „ Diakon oznacza bycie sługą na wzór Chrystusa. Przy święceniach diakonatu tylko biskup wkłada ręce – oznacza to, że diakon jest szczególnie związany z biskupem w zadaniach swojej diakonii. Diakon, a w przyszłości kapłan winien być zjednoczony z Chrystusem. Znakiem tego zjednoczenia z Chrystusem jest przyrzeczenie celibatu, czyli bezżeństwa dla Królestwa Niebieskiego. W celibacie diakon wiąże się na zawsze z Chrystusem, aby żyć jedną i niepodzielną miłością do naszego Zbawiciela i w Nim służyć wszystkim tym, do których Bóg posyła.” – powiedział bp Mazur.

Nawiązując do roku św. Brata Alberta, biskup wyjaśniał, na czym będzie polegała posługa diakonatu. „To posługa głoszenia Ewangelii i posługa miłości miłosiernej na rzecz ubogich i potrzebujących. Bądźcie dobrzy jak chleb. Dawajcie świadectwo samym sobą jak św. Brat Albert, który nie mając nic tak wiele zrobił dla ubogich i najbiedniejszych.” – powiedział bp Mazur.

Święcenia diakonatu są pierwszym stopniem święceń i kandydatów do kapłaństwa wprowadzają w ostatni, bezpośredni etap przygotowania do przyjęcia prezbiteratu. Diakoni stanowią najniższy stopień w hierarchii kościelnej. Każdy nowo wyświęcony diakon uroczyście ślubuje żyć w celibacie, być posłusznym swojemu biskupowi oraz zobowiązuje się do codziennego odmawiania Liturgii Godzin (brewiarza). Diakon jest powołany, by służyć biskupowi i prezbiterom.

Biskup Jerzy Mazur przypominał, że diakon jest sługą Słowa Bożego. Ma je poznawać, nim żyć i głosić innym. „Trwając przy Chrystusie zostaniecie napełnieni radością Ewangelii i zrodzi się w was zapał i entuzjazm niesienia jej innym. Czyńcie wszystko by mieć Boga w sercu, byście zawsze byli Jego świątynią. Czyńcie wszystko, by w ludziach, do których jesteście posłani zrodziło się pragnienie odnalezienia i doświadczenia Boga i aby Go zaprosili do swojego serca.” – mówił hierarcha.

Ks. dr Antoni Skowroński, rektor WSD, dziękując rodzinom, parafiom i wszystkim, którzy przyczynili się do powołania obecnych diakonów zachęcał, aby nie ustawać w modlitwie o nowe, święte powołania do służby Bogu.

Biskup wyrażając wdzięczność wszystkim zaangażowanym w przygotowania uroczystości święceń diakonatu zwrócił uwagę, że czas święceń to jest taki czas żniw w Kościele, do których przygotowania trwają całe życie wyświęcanych osób. „Modlimy się, abyście byli diakonami wedle woli Bożej. Świat dzisiaj potrzebuje Bożego Miłosierdzia. Życzę wam, abyście stawali się świadkami Bożego Miłosierdzia i upiększali świat. Świat, w którym żyjemy jest trudny, ale jest piękny, bo my w nim żyjemy.” – mówił biskup.

Uroczystość zakończyła się wspólną agapą przygotowaną przez wspólnotę parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Augustowie z proboszczem ks. prał. Wojciechem Kalinowskim, na którą zaproszeni byli nie tylko goście nowych diakonów, ale też młodzież i wszyscy, którzy chcieliby uczestniczyć w ich radości.

Kościół diecezji ełckiej z dniem dzisiejszym powiększył grono osób duchownych o diakonów: dk. Arkadiusza Gutowskiego, dk. Piotra Paliwodę, dk. Krzysztofa Puczyłowskiego.

W sobotę 20 maja 2017 r. w katedrze św. Wojciecha w Ełku bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, udzieli święceń kapłańskich czterem diakonom.

Renata Różańska