Święcenia kapłańskie w diecezji ełckiej

W sobotę, 16 maja 2020 r. w katedrze ełckiej, po zakończeniu formacji seminaryjnej, 6 diakonów z Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, przyjęło święcenia kapłańskie. Liturgii święceń przewodniczył bp Jerzy Mazur, biskup ełcki. Mszę św. z biskupem ordynariuszem koncelebrowali m.in., bp Adrian Galbas, biskup pomocniczy, księża prefekci WSD, proboszczowie neprezbiterów oraz najbliższa rodzina. Obostrzenia związane z koronawirusem wymusiły ograniczenia.

„Pan  czyni was swymi przyjaciółmi: powierza wam wszystko; powierza wam samego siebie. Stajecie się przyjaciółmi Jezusa Chrystusa” – mówił biskup ełcki Jerzy Mazur, udzielając diakonom święceń kapłańskich w katedrze św. Wojciecha w Ełku. Święcenia są wielką radością dla Kościoła jak też i całej diecezji ełckiej, dlatego uroczystości przyjęcia prezbiteratu były transmitowane na  YouTube MartyriaTV, aby każdy mógł włączyć się w modlitwę i radość Kościoła ełckiego.

Nowo wyświęceni kapłani dla diecezji ełckiej to ks. Janusz Lisowski, z parafii pw. Św. Jana Chrzciciela w Kowalach Oleckich, ks. Radosław Orchowski, z par. pw. Św. Wojciecha bp. i Męczennika w Ełku, ks. Przemysław Pastewski, z par. pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Ełku, ks. Marcin Rymarczyk, z par. pw. Podwyższenia Krzyża św. w Korszach, ks. Tomasz Zajkowski, z par. pw. Trójcy Przenajświętszej w Raczkach, ks. Łukasz Kulikowski, z pra. pw. Podwyższenia Krzyża św. w Olecku.

Biskup ełcki, zwracając się do nowo wyświęconych kapłanów, przypomniał im, że wszyscy przeszli formację wiary w swoich rodzinach i wspólnotach parafialnych. „Kapłaństwo to wielki dar i tajemnica. Za ten dar dzisiaj razem z wami pragniemy dziękować Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. A wy od dzisiaj dziękujcie przez całe życie kapłańskie za ten dar i zgłębiajcie tę tajemnicę sakramentu święceń” – zachęcał bp Mazur.

Ordynariusz uświadamiał, że dar kapłaństwa otrzymali nie dla siebie, ale dla innych. Dlatego też bp Jerzy Mazur skierował do neoprezbiterów szereg pytań: Jakie jest główne zadanie kapłana? Co jest istotą naszego kapłańskiego życia i posługiwania? Co jest jego centrum?  Pogłębiając refleksję biskup wyjaśniał: „Kapłan jest „człowiekiem Bożym”, a główne zadanie kapłana to nieść Boga ludziom. Tę misję kapłan można wypełnić, gdy sam przychodzi od Boga, gdy żyje z Bogiem i dla Boga. A więc kapłan winien coraz pełniej poznawać, miłować i naśladować Jezusa, by wraz z Nim oddawać cześć Ojcu w Duchu i w prawdzie. Kapłan powinien znać Boga od wewnątrz i takiego nieść Go ludziom”.

Podczas obrzędu święceń biskup nałożył ręce na głowę każdego z diakonów, udzielając im przez to szczególnej mocy Ducha Świętego, dzięki której stali się prezbiterami Kościoła. Biskup namaścił także ich dłonie olejem Krzyżma Świętego na znak ich uczestnictwa w posłannictwie Chrystusa. Z rąk pasterza diecezji nowo wyświęceni przyjęli namaszczonymi dłońmi dary chleba i wina, które mocą Ducha Świętego i przez posługę kapłanów stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.

Składając życzenia prymicjantom, bp Jerzy Mazur zachęcał, by byli odważnymi świadkami Chrystusa, gdyż świat potrzebuje zdecydowanych i odważnych świadków działania Bożej łaski wobec każdego człowieka: „Wszystkim głoście słowo Boże, które sami z radością przyjęliście. Bądźcie „specjalistami” od spotkania człowieka z Bogiem. Bóg chce zbliżyć się do każdego człowieka naszymi rękami i naszym współczującym sercem. Jesteśmy wezwani do tego, by przyciągać ludzi do Chrystusa” – zachęcał biskup.

Bp Mazur wyraził wdzięczność rodzicom za to, że stworzyli dla swoich synów warunki dla rozwoju łaski powołania. Zaznaczył, że to właśnie rodzina jest pierwszym seminarium. Zwrócił się także do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji nowo wyświęconych księży, aby mieli w sobie jak najwięcej wiary, nadziei i miłości, aby szli drogą Chrystusową przez życie kapłańskie.

Neoprezbiterzy w dniu swoich święceń otrzymali dekrety, kierujące na parafie, gdzie będą pełnić funkcje wikariusz. I tak ks. Łukasz Kulikowski – par. pw. NMP Królowej Apostołów w Ełku, ks. Janusz Lisowski – par. pw. Narodzenia NMP w Rajgrodzie, ks. Radosław Orchowski – par. pw. św. Aleksandra w Suwałkach, ks. Przemysław Pastewski – par, pw. NSJ w Augustowie, ks. Marcin Rymarczyk – par. pw. NSPJ w Suwałkach, ks. Tomasz Zajkowski – par. pw. NMP Matki Kościoła w Gołdapi.

Po zakończeniu Liturgii święceń w domu biskupim z neoprezbiterami oraz ich rodzicami spotkali się księża biskupi. Wyrazili wdzięczność rodzicom za dar wychowania i wspierania synów w ich powołaniu oraz udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

Dzień święceń kapłańskich jest swego rodzaju zakończeniem pewnego etapu życia alumnów na drodze do kapłaństwa. Jednym z nowo wyświęconych prezbiterów jest ks. Radosław Orchowski z ełckiej parafii. Zapytany o cele realizacji swego powołania mówił: „Jeżeli się nie pokocha tego, co się robi, codzienne obowiązki będą tylko czysto prawne i z czasem staną się jarzmem nie do uniesienia. Ale tak jest z każdym powołaniem. Dlatego formacja, oprócz innych wielu rzeczy, nauczyła mnie przede wszystkim doceniać i korzystać z tego, co się ma na co dzień, ponieważ jest to zawsze błogosławieństwem Boga, pomimo że po ludzku może być trudne i niezrozumiałe.”

Natomiast ks. Łukasz Kulikowski pochodzący z Olecka, dziękując za dar modlitwy wspólnot parafialnych, do których w czasie formacji był kierowany podkreślał, że swoje życie kapłańskie pragnie przeżywać przede wszystkim na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza oraz błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki. „Zawierzam całą swoją posługę kapłańską Najświętszej Maryi Pannie Gietrzwałdzkiej, aby idąc w cieniu jej Matczynego Płaszcza naśladować Jej Syna w gorliwym głoszeniu Królestwa Bożego – zapewniał ks. Łukasz.

W niedzielę, 17 maja, neoprezbiterzy, w swoich rodzinnych parafiach, będą sprawować Msze Święte prymicyjne, podczas których udzielą wiernym specjalnego błogosławieństwa przez nałożenie rąk.

mr

 

Link do transmisji:

ŚWIĘCENIA PREZBITERATU