Święcenia prezbiteratu

„Krzyż to potężna zbroja życia kapłanów. Wszystko, co najważniejsze, dzieje się w, na i pod krzyżem. Taką drogą szedł Jezus Chrystus” – powiedział biskup Jerzy Mazur 12 maja w katedrze św. Wojciecha w Ełku, udzielając święceń kapłańskich trzem diakonom. Wiedzą też, gdzie będą ich pierwsze placówki.

Ks. Arkadiusz Gutowski z parafii pw. Chrystusa Sługi w Ełku, Ks. Piotr Paliwoda z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Białej Piskiej, Ks. Krzysztof Puczyłowski z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie,  to nowo wyświęceni kapłani dla diecezji ełckiej.

Biskup ełcki, zwracając się do nowo wyświęconych kapłanów, postawił przed nimi wzór Chrystusa jako Dobrego Pasterza. Uświadamiał, że dar kapłaństwa otrzymali nie dla siebie, ale dla innych. Idą do dzisiejszego świata, aby służyć na wzór Chrystusa – Dobrego Pasterza, którego mają naśladować i przez to stawać się świętymi kapłanami. „Jeśli napotkacie w waszej posłudze kapłańskiej trudności i przeszkody, nie dezerterujcie, ale zaufajcie Bogu i przyjmijcie cierpienia w jedności z Chrystusem dla dobra Jego Mistycznego Ciała. Pamiętajmy, Krzyż to potężna zbroja życia kapłanów. Wszystko, co najważniejsze, dzieje się w, na i pod krzyżem. Taką drogą szedł Jezus Chrystus, Dobry Pasterz” – mówił biskup ełcki.

Bp Mazur wskazywał, że ich zadaniem jest przemienianie świata według zamysłu Boga. W prowadzeniu owczarni mają pochylać się zwłaszcza nad słabymi, chorymi, potrzebującymi pomocy oraz nie lękać się trudów i przeciwności. Wytrwają, jeśli będą nieustannie wpatrywać się w Chrystusa – Dobrego Pasterza, otwierać się na Ducha Świętego i dzięki Jego mocy kontynuować Chrystusową misję zbawczą. „Bądźcie kapłanami szukającymi zaginionej owcy. Trwajcie często na adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Trwajcie w zjednoczeniu z Bogiem. Tu jest nasza siła i moc naszej posługi kapłańskiej. Jeśli tego zabraknie to zabraknie w nas postawy Dobrego Pasterza a będziemy powoli przyjmować postawę najemnika. Jeśli kapłan zaniedba swój rozwój duchowy to skazuje siebie na upadek”- tłumaczył pasterz diecezji.

Nawiązując do postaci Sługi Bożego Kazimierza Hamerszmita-kapłana modlitwy, konfesjonału i służby bliźnim, biskup ełcki nowo wyświęconym kapłanom życzył, aby byli świadkami Bożej miłości i prorokami prawdy. Aby upodabniali się do Chrystusa, najwyższego i wiecznego Kapłana. Składając życzenia prymicjantom, ordynariusz diecezji ełckiej przypomniał słowa  tego wielkiego kapłana: „Kapłaństwo to łaska – bo kapłan jest zastępcą samego Chrystusa. Jesteś już kapłanem, wyruszysz do pracy, ale nie troszcz się, aby ci było dobrze, dbaj o tych, wśród których będziesz pracować, a oni będą szczęśliwi i ty z nimi”.

Bp Mazur podziękował też między innymi rodzicom za to, że stworzyli dla swoich synów warunki dla rozwoju łaski powołania. Zaznaczył, że to właśnie rodzina jest pierwszym seminarium.

Ordynariusz zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę w intencji nowo wyświęconych księży, aby mieli w sobie jak najwięcej wiary, nadziei i miłości, aby szli drogą Chrystusową przez życie kapłańskie.

Nowo wyświęcani księża otrzymali komplet dokumentów świadczących o ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku, jak również dekrety kierujące na parafie, gdzie będą pełnić funkcje wikariuszy:

  • ks. mgr Arkadiusz Gutowski, ustanowiony wikariuszem parafii Podwyższenia Krzyża w Olecku
  • ks. mgr Piotr Paliwoda, ustanowiony wikariuszem parafii św. Wojciecha (katedralnej) w Ełku
  • ks. mgr Krzysztof Puczyłowski, ustanowiony wikariuszem parafii NMP Królowej Polski w Olecku

Dzień święceń kapłańskich jest radosną chwilą w życiu otrzymujących święcenia. „Dzień święceń jest dla mnie momentem zaślubin z Jezusem Chrystusem. Pragnę być kapłanem zanurzonym w Sercu Jezusa, pragnę pokazywać Jego Obecność i prowadzić innych do tego Serca” – mówił ks. Piotr Paliwoda.

W najbliższą niedzielę neoprezbiterzy w rodzinnych parafiach odprawią swoje pierwsze Msze św., czyli prymicje. Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku od początku istnienia, czyli od roku 1992, wykształciło 211 alumnów, którzy otrzymali święcenia kapłańskie. Obecnie w diecezji ełckiej jest ponad 360 kapłanów. Zdecydowana większość duchowieństwa duszpasterzuje w 151 parafiach diecezji.

rr