„Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyźnie” – Międzyszkolny, Rodzinny Konkurs Plastyczny i Literacki

W ramach obchodów „Roku dla Niepodległej” i Święta Miłosierdzia Bożego  Parafia pw. św. Jana Pawła II i Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia we współpracy ze Szkołą Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku zorganizowała Międzyszkolny, Rodzinny Konkurs Plastyczny i Literacki pod hasłem: Święta Siostra Faustyna w służbie Ojczyźnie”. Celem jego było przede wszystkim szerzenie kultu miłosierdzia Bożego w rodzinie, parafii i ojczyźnie, uwrażliwienie rodzin na wartość i istotę Orędzia Miłosierdzia, ożywienie  miłości i szacunku do ojczyzny, przekazywanie dziedzictwa chrześcijańskiego młodemu pokoleniu Polaków, a także rozwijanie kreatywności i talentów plastycznych oraz literackich. Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedzieli rodzice, nauczyciele i wychowankowie Niepublicznego Katolickiego Przedszkola „U Lolka” im. Jana Pawła II, Szkoły Podstawowej nr 2 im. I Dywizji Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku.

Wpłynęło 31 prac (8 plastycznych i 23 literackie). Poziom ich mile zaskoczył członków komisji i organizatorów. Prace pokazały, że Orędzie Miłosierdzia jest tajemnicą żywo przeżywaną w ełckich rodzinach.  Komisja, w składzie: p. Anna Konopka – nauczycielka języka polskiego, p. Anna Obrycka – nauczycielka historii, p. Magdalena Lubartowicz – katechetka, p. Robert Kubeł – nauczyciel matematyki, informatyki i techniki, wnikliwie oceniła wszystkie prace i przyznała:

w kategorii plastycznej:

  1. Maja Basiakowska – SP nr 7
  2. Oliwia Kosak – SP nr 7
  3. Dominika Białowąs – SP nr 5

Wyróżnienia: Michał Boguski i Jan Paweł Jurek – Katolickie Przedszkole „U Lolka”

Rozalia Szuchnicka – SP nr 7

w kategorii literackiej:

  1. Wiktoria Nalewajko – SP nr 2
  2. Julia Niedźwiecka – SP nr 7
  3. Maja Budnik – SP nr 5

Wyróżnienia:

Aleksandra Gastoł, Weronika Jastrzębska, Karolina Dobrydnio, Matylda Liśkiewicz – SP nr 7

Klaudia Cimochowska, Patrycja Orłowska, Mateusz Baranowski, Kacper Klimczak, Adam Januszczyk, Szymon Dziełak – SP nr 5

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8 kwietnia 2018 r. – po zakończeniu Mszy świętej o godz. 11:30 odbyło się uroczyste wręczenie laureatom i wyróżnionym dyplomów i upominków, przygotowanych przez proboszcza, ks. dr. Tadeusza Białousa i siostrę Tabitę. W imieniu pomysłodawców konkursu dyplomy i nagrody wręczyli: ks. dr Paweł Makarewicz i siostry Felicyta i Rosaria ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Ełku.