Szczątki ks. Hamerszmita w konkatedrze w Suwałkach

Szczątki księdza Kazimierza Hamerszmita zostały przeniesione do konkatedry św. Aleksandra w Suwałkach. To element trwającego procesu beatyfikacyjnego kapłana. Do uznania księdza błogosławionym, niezbędne jest bowiem stwierdzenie cudu, dokonanego za jego wstawiennictwem. Przeniesienie szczątków z cmentarnej kaplicy do świątyni w centrum miasta sprawi, że wierni będą mogli częściej modlić się przy grobie zmarłego.Taki zabieg zabezpieczy też szczątki, które w przypadku beatyfikacji staną się cenną relikwią. Zmarły w 1996 roku ksiądz Kazimierz Hamerszmit cieszył się w Suwałkach wielkim szacunkiem. Starania o wyniesienie księdza na ołtarze trwają od 2006 roku.

żródło: Radio5