„Szkoła pamięta” – wolontariusze Caritas uprzątnęli zaniedbane groby

Jak co roku przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, wolontariusze Szkolnych Kół Caritas zaangażowali się w sprzątanie zaniedbanych grobów. 24 października 2019 r. w godzinach przedpołudniowych 113 pełnych zapału młodych ludzi uczestniczyło w pracach porządkowych na Cmentarzu Komunalnym nr 1 w Ełku.

Akcję zorganizowaną przez Caritas Diecezji Ełckiej poprzedziła wspólna modlitwa za zmarłych, których szczątki spoczywają na ełckiej nekropoli. Krótkiej modlitwie przy bramie cmentarza przewodniczył ks. Ryszard Sawicki. Niezbędne uwagi przekazał nam także p. Stanisław Anuśkiewicz z administracji cmentarza. Pan Bóg pobłogosławił nam piękną pogodą. Ełcka Caritas zapewniła podstawowe rzeczy potrzebne przy sprzątaniu: worki, rękawiczki itp. Młodzież wraz z opiekunami uprzątnęła zaniedbane groby, zwłaszcza w tej części cmentarza, gdzie spoczywają małe dzieci i żołnierze. Po zakończonych pracach porządkowych na cmentarzu udaliśmy się do Centrum Edukacji Ekologicznej na ciepłą herbatę i kiełbaski pieczone przy ognisku.

Działanie miało na celu uwrażliwienie młodego pokolenia na szacunek dla zmarłych i cmentarza jako miejsca ich wiecznego spoczynku. Widać było ogromne zaangażowanie młodzieży, która sprzątając analizowała również napisy na nagrobkach: imiona, nazwiska, wiek zmarłych oraz umieszczone na nich epitafia i sentencje. Młodych ludzi wzruszał szczególnie widok dziecięcych nagrobków. Nie było żadnego narzekania czy marudzenia, lecz pełne oddanie na rzecz podejmowanej pracy woluntarystycznej. Działania ełckich wolontariuszy wpisują się pięknie w ogólnopolską akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”. „Wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii – tej ogólnonarodowej i lokalnej. Pamięć o nich jest wyrazem szacunku dla ich życia i dokonań” – napisał w liście do dyrektorów Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, zapraszając do udziału w akcji.

Gorące podziękowania kierujemy do wolontariuszy, towarzyszących im nauczycieli oraz dyrekcji szkół. Czynny udział w tej akcji wzięli uczniowie sześciu ełckich placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku (opiekunowie: p. Anna Budzińska, p. Elżbieta Dąbrowska-Łuciuk), Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku (opiekun: p. Katarzyna Sznejder), I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku (opiekun: p. Cezary Mikiewicz), Zespołu Szkół Sportowych w Ełku (opiekun: p. Ewelina Flak) , Zespołu Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Ełku (opiekun: p. Beata Czaplicka), Zespołu Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku (opiekunowie: p. Dawid Kowalewski, p. Jarosław Bańkowski). Wszyscy zapowiedzieli swój udział w kolejnych podobnych działaniach. Zachęcamy także innych do organizacji podobnych akcji w swoich społecznościach lokalnych.

ks. Ryszard Sawicki

wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej