Szkoła Podstawowa im. ks. bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim ma nowy sztandar

6 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. bpa Edwarda Samsela w Wiśniowie Ełckim przyjęła nowy sztandar, który ufundowali rodzice, a wykonały siostry Karmelitanki Bose ze Spręcowa.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. pod przewodnictwem ks. Pawła Tobera – dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin.
Wśród licznie przybyłych gości obecne były władze samorządowe na czele z wójtem Gminy Prostki – panem Rafałem Wilczewskim oraz przedstawiciele Kuratorium Oświaty –
pan Wojciech Cybulski, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
Chwile refleksji i wzruszeń można było przeżyć podczas części artystycznej
w wykonaniu uczniów, którzy przybliżyli postać Patrona. Dyrektor szkoły w swoim przemówieniu podkreśliła, że fundamentem pracy wychowawczej szkoły są słowa wyszyte na sztandarze – Bogu, Ojczyźnie, Bliźniemu.
Uroczystość zakończyła się integracyjnym spotkaniem w szkolnej auli.