Szkolenie Parafialnych Zespołów Caritas

W marcu 2019 r. Caritas Diecezji Ełckiej zorganizowała kwartalne szkolenia Parafialnych Zespołów Caritas. Odbyły się one w trzech miastach: Ełku i Giżycku (16 marca) oraz Suwałkach (23 marca). Każde spotkanie rozpoczynało się wspólną modlitwą. Miłosiernemu Bogu zawierzaliśmy naszą posługę ubogim i potrzebującym, prosząc o przenikliwy wzrok i słuch, aby dostrzec oblicze Chrystusa w cierpiących i usłyszeć ich wołanie o pomoc.

Na pierwszym spotkaniu w Ełku swoja obecnością zaszczycił nas JE. Ks. Bp Jerzy Mazur SVD. Biskup Ełcki podziękował za zaangażowanie wszystkim wolontariuszom PZC i zachęcał ich do dalszej gorliwej służby bliźnim.

Podczas spotkań w Ełku i Giżycku, ks. Dariusz Kruczyński, dyrektor ełckiej Caritas zapoznał uczestników szkolenia z aktualnymi inicjatywami charytatywnymi, m.in. Jałmużną Wielkopostną, Wielkanocnym Dziełem Caritas, zbliżającym się Dniem Dziecka i koloniami letnimi. Na spotkaniu w Suwałkach mówił o tym ks. Ryszard Sawicki, wicedyrektor ełckiej Caritas.

Następnie głos zabrała p. Iwona Bakun, koordynator PZC i POPŻ, mówiąc o pomocy żywnościowej dla najuboższej ludności i działaniach towarzyszących – warsztatach, programie „Na codzienne zakupy”, Spiżarni Caritas i Wielkanocnej Zbiórce Żywności.

Wszystkim wolontariuszom PZC dziękujemy za liczne przybycie i codzienną samarytańską posługę. Szkolenie przebiegało w bardzo miłej atmosferze i zakończyło się wspólną agapą.

Iwona Bakun i ks. Ryszard Sawicki