Szkolenie PZC podsumowujące Program POPŻ Podprogram 2018

15 czerwca br. Caritas Diecezji Ełckiej zorganizowała szkolenie podsumowujące Program POPŻ Podprogram 2018. Spotkanie rozpoczęło się powitaniem członków Parafialnych Zespołów Caritas i wspólną modlitwą. Naszą posługę potrzebującym zawierzaliśmy miłosiernemu Bogu.
Konferencję pt. „Wizyta apostolska Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji ełckiej i jej znaczenie w kontekście współczesnych wyzwań stojących przed Caritas” wygłosił ks. dr Ryszard Sawicki, wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej. Następnie głos zabrała p. Iwona Bakun, koordynator PZC i POPŻ, podsumowując Program POPŻ Podprogram 2018 i dziękując wolontariuszom za współpracę oraz trud włożony w jego realizację.
Po szkoleniu członkowie PZC wraz z rodzinami udali się przed budynek Domu Pomocy Społecznej „Misericordia”, gdzie spotkali się z jego mieszkańcami na wspólnym grilowaniu. Popołudnie upłynęło wszystkim w miłej atmosferze przy śpiewie i grze na akordeonie. Wyrażamy wdzięczność kucharkom i innym pracownikom DPS-u „Miesericordia” za trud włożony w organizację wspólnego biesiadowania, a wszystkim przybyłym gościom za mile spędzony czas.

Iwona Bakun, ks. Ryszard Sawicki