„To co nas łączy” – INTERECCLESIAS 2019

W dniach 5-15 lipca 2019 r. parafia pw. św. Jana Pawła II i pw. św. Tomasza w Ełku oraz obóz harcerski w bazie „Orle gniazdo” koło Rajgrodu gościli młodzież z Hiszpanii i Łotwy.

Hiszpanie i Łotysze odwiedzili Polskę w ramach programu Interecclesias. Inicjatorami tego programu jest Ojciec Arturo Diaz – kapelan Klasztoru Wcielenia w Awila i s. Sofija Osmjanska – Karmelitanka Dzieciątka Jezus z Łotwy. Pomysł, aby realizować w takiej formie spotkania powstał podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Celem programu jest wymiana doświadczenia wiary między młodzieżą z różnych krajów oraz dzielenie się dziedzictwem historycznym i kulturowym. Hasłem programu są słowa: „To co nas łączy”. Sens tego hasła to poszukiwanie wspólnego języka między różnymi krajami, kulturami i tradycjami. Niezależnie od tego, gdzie mieszkamy w jakim języku mówimy przecież łączy nas Chrystus, wspólna wiara, Eucharystia, pragnienie świadczenia braterskiej miłości.

Centrum każdego dnia stanowi wspólna Msza św. ze Słowem Bożym w różnych językach, modlitwa różańcowa, katecheza, świadectwa oraz prezentacja historii i kultury danego kraju. Podczas wspólnych spotkań razem uczymy się modlitw w różnych językach, tańców i pieśni narodowych. Młodzież prezentuje w sposób ciekawy historię powszechną i religijną swojego  kraju.
Szczególnym celem pobytu „Interecclesias” w Polsce było podążanie Szlakiem Papieskim Tajemnice Światła – Ełk-Studzieniczna-Mikaszówka-Sejny-Wigry” i poznanie miejsc związanych z osobą św. Jana Pawła II.

W sposób szczególny dziękujemy harcerzom polskim, rodzinom z parafii św. Jana Pawła II i    pw. św. Tomasza w Ełku, Siostrom Karmelitankom z Wityn,  a także ks. Tadeuszowi Białousowi za serdeczną gościnność, organizację obozu harcerskiego  i za piękne świadectwo miłości Boga i Ojczyzny. Dziękujemy ks. Andrzejowi Stokłosa pochodzącemu z diecezji ełckiej a obecnie posługującemu na Łotwie za jego udział modlitewny w programie.

Spędzony czas w rodzinach i wśród młodzieży polskiej oraz wspólne pielgrzymowanie jest nieocenionym świadectwem bogactwa duchowego i kulturowego Podlasia, Mazur i Suwalszczyzny. Nawiązane znajomości i więzi pomiędzy młodzieżą polską, hiszpańską i łotewską będą mogły być rozwijane, aby móc stale ubogacać się wzajemnie i wydobywać to co najcenniejsze,  co nas łączy.

 

Siostra Sofija

Karmelitanka Dzieciątka Jezus z Łotwy