Turniej Muzyków Prawdziwych

      W gmachu Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie odbył się Turniej Muzyków Prawdziwych. Bezpośrednim impulsem do organizacji przeglądu był projekt Będzie cymbalistów wielu, który spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Zainspirował on do prezentowania zmagań wykonawców związanych z kulturą ludową. Turniej swoją tradycyjną formą nawiązuje do spotkania muzyków w Gryfinie przez śp. Edwarda Mojsaka pasjonata, niezastąpionego animatora i cymbalisty wileńskiego, który rozsławił region zachodniopomorski jako wyraziste na mapie Polski centrum etnomuzyczne. Najlepsze sceny świata prezentują muzykę tradycyjną przed szeroką publicznością nie można ignorować ogromnego znaczenia kulturowego tej niszowej muzyki, ani nie zauważać, że najwybitniejsi klasycy czerpią także inspirację i poszukują motywów w muzyce ludowej. Dlatego też w białym gmachu Filharmonii, który otrzymał w 2015 Nagrodę im. Miesa van der Rohe dla najlepszego budynku architektury europejskiej głośno zabrzmiały dźwięki najlepszych wykonań muzyki tradycyjnej, proponowanych przez Muzyków Prawdziwych.

Na uwagę zasługują występy cymbalistów z Ełku Jakuba i Piotra Karpuków oraz Jakuba Bukowskiego oraz Kapeli Trzy Czwarte. Do finału zakwalifikował się Jakub Karpuk, który otrzymał pierwszą nagrodę.

Zapraszamy do obejrzenia gali finałowej z wręczenia nagród naszemu cymbaliście zarejestrowanej w 20,10 min. filmu oraz  krótkiego koncertu w 1.27,00 min.

Stowarzyszenie Zacheusz
19-300 Ełk
B.Komorowskiego 3/22
tel.500198060